Grjaszovec

az ugyanily nevü járás székhelye Vologda orosz kormányzóságban, 45 km.-nyire Vologdától, vasut mellett, (1888) 2337 lak., len- és nyersbőrkereskedéssel.

Grk

politikai község Szerén vármegye mitrovicai j.-ban, (1891) 1910 horvát-szerb lak.

Grobián

(a német grob és Jahn a. m. Johann szó összetétele) a. m.a durva, faragatlan ember.

Grobin

az ugyanily nevü járás székhelye Kurland orosz kormányzóságban, 12 km.-nyire a Libaui-kikötőtől a Grobina és vasut mellett, 81888) 1723 lak., régi várnak romjaival.

Grobnik

község Modrus-Fiume vármegye susáki j.-ban, (1891) 969 horvát lak.

Grosholski

Kázmér lovag, osztrák politikus, szül. Roziszkában 1815., megh. Abbaziában 1888 dec. 10. Jogot tanult s 1842-ig pénzügyi tisztviselő volt. Mint a galiciai tartománygyülés tagját, 1861. beválasztották az osztrák képviselőházba, hol mint buzgó federalista állandóan Galicia autonomiájának szélesbítésére törekedett. Ezt célozta a «galiciai rezolució»-val is, melyet 1869-ben a képviselőházban benyujtott. A Hohenwart-minisztériumban 1871 ápr. 11-től okt. 30-ig tácanélküli miniszter volt. Mint a galiciai tartománygyülés és a képviselőház lengyel klubjának elnöke, az osztrák belügyi politikára nagy befolyást gyakorolt. 1878. titkos tanácsossá nevezték ki.

Grochow

falu Varsó orosz kormányzóságban, 2 km.-nyire Varsótól, a Visztula jobbpartján; ismeretes azon ütközetekről, amelyeket 1831 febr. 19-25-ig az oroszok itt a lengyelekkel vivtak és amelyekben a Chlopicki ésSkrzynecki vezérlete alatt álló lengyelek az orosz Diebitschet megverték.

Grocka

(törökül: Hiszardsik), város Podunavlye szerb kerületben, a Duna mellett, 25 km.-nyire Belgrádtól, (1890) 2225 lak. Ismeretes azon vereségről, melyet az osztrákok 1739 jul. 22-én itt a törököktől szenvedtek.

Grod

(lengyel) a. m. vár.

Grodek

az ugyanily nevü kerületi kapitányság székhelye Galiciában, 30 km.-nyire Lembergtől, a G.-i és Lubingi tavak közt, vasut mellett, (1890) 10742 lakossal, nagy lenkereskedéssle. G. látja el részben Lemberget élelmi szerekkel.


Kezdőlap

˙