Grotta-Ferrata

falu Róma olasz tartományban, 21 km.-nyire Rómától. ismeretes azon erődített apátságról, amelyet 1002. az arabok elől menekülő görög, a szt. Bazil-rendjéhez tartozó barátok alapítottak; kápolnáját Domenichio gyönyörű freskói és Carrache Hannibal egy oltárképe ékesíti.

Grottaglie

(ejtsd: grottallye), város Lecce olasz tartományban, 23 km.-nyire Tarentótól, vasut mellett, (1881) 9431 lak., bor- és méztermeléssel, selyemhernyótenyésztéssel és pamutiparral.

Grottamare

község Ascoli Piceno olasz tartományban, 29 km.-nyire Fermótól, a Tesino torkoltánál és vasut mellett, (1881) 3695 lak., G.-ban született V. Sixtus pápa, aki a be nem fejezett kikötő építését megkezdette.

Grottau

város Reichenberg csehországi kerületi kapitányságában a szász határ közelében, a Görlitzi-Neisse és vasut mellett, (1890) 3903 lak., pamutfonással, mekanikus szövőszékekkel és szénbányákkal: közelében a Clam-Galas grófi család szépfekvésü kastélyával.

Grotte

város Girgenti sziciliai tartományban, 19 km.-nyire Girgentitől, vasut mellett, (1881) 8808 lak., kénbányával.

Grottger

Arthur, lengyel festő, szül. Lembergben 1837 nov. 11., megh. Amélie les Bainsben 1867 dec. 13., a bécsi akadémián képezte kia magát és a lengyel fölkelést dicsőitő zseniális szénrajzsorozatával nagy reményekre jogosított, melyeket azonban meghiusitott kora halála. 1859. festette Szobieszki és I. Lipót találkozása Schwechat mellett c. olajfestményét. Művészi hagyatékát nővére adja ki 10 füzetben (1893).

Grotthaus

György Herbert gróf, l. Münster-Ledenburg.

Grotthuss

Erzsébet bárónő, német irónő, szül. kurlandi Durbenben 1820., már kora ifjuságában szembetegségbe esett, amely végül teljes nmegvakulással végződött (1854). Teplitzben áttért a katolikus hitre, egy évvel később követte barátnőjét, Kueffstein grófnőt Bécsbe. Említésre méltó művei: Novellen (Bécs 1867 és Augsburg 1877, 2 köt.); Die Familie Runenthal (2 kiad., Bécs 1870); Das Gasthaus zum grünen Baum (2.. kiad. u. o. 1878); Das falsch verstandene Ehrgefühl (Augsburg 1874): Eleonore (Bécs 1878); Die Leibeignen (Augsburg 1881); Die Kinder des Nihilisten (u.o. 1883); Helene Grandpré (u.o. 1885) regények, továbbá Bilderbuch ohne Bilder (Bécs 1878) humoreszkek és végül Zwei Onkel aus Amerika (1875); Der Magnetiseur (1876) és Kochbuch u. Konversationslexikon (1877) vigjátékok.

Grottkau

az ugyanily nevü járás székhelye Oppeln porosz kerületben, 42 km.-nyire Oppelntól, vasut mellett, (1890) 4348 lak., 3 sörgyárral, téglaégetővel és gőzmalommal.

Grotto

(Groto) Lajos, olasz költő, il Cieco d'Adria-nak nevezték (az Adria vakja) szül. Adriában, Velence mellett 1541 szept. 17., megh. Velencében 1585 dec. 13. Noha születése után nyolc nappal elvesztette szeme világát, mégis oly buzgalommal foglalkozott a tudományok tanulásával, hogy már 15 éves korában mint nyilvános szónok léphetett fel s 1565. az Illustrati-k ujonnan megalakult társaságának elnöke lett. Röviddel halála előtt a szinpadon a vak Oedipus szerepét játszotta. Művei: Orazioni volgari (Velence 1586 és többször ujonnan kiadta Brocchi, u. o. 1817); La Caristo (pásztori dráma, u. o. 1575); tragédiák: L'Adliana (u.o. 1582); La Dalida (u.o. 1583) és Isaac (u.o. 1607); vigjátékok: L'Emilia (u.o. 1572); Il tesoro (u.o. 1583) és L'alteria (u.o. 1587); azonkivül: Rime (u.o. 1587); Lettere famigliari (u.o. 1616) stb.


Kezdőlap

˙