Gúlafa

l. Alakfák.

Gulam

(persa) a. m. rabszolga. Persiában a kormány követének, meg a postafutároknak is a neve.

Gulardviz

(Aqua vegetomineralis Goulardi). Összetett gyógyszer, amely 100 sr. közönséges viz, 5 sr. hig borszesz és 2 sr. bázisos ólomacetát összeelegyítése utján készül. A G. kezdetben tejszerü zavaros folyadék, amelyből hosszabb idei állás után fehér csapadék ülepedik le és a folyadék megtisztul. A közönséges vizben bikarbonátok vannak, ezek pedig a bázisos ólomacetáttal ugy reagálnak, hogy oldhatatlan ólomkarbonát képződik. A kiváló ólomkarbonát kezdetben igen finom eloszlásu, utóbb szemcséssé válik; éppen azért a friss G. jóval hatásosabb mint a régi. Alkalmazása előtt felrázandó. Külső gyógyszerül gyulladásellenes hatásánál fogva borogatásokra használják.

Gúla szárító

a széna készítésénél alkalmazzák. Három, 2-3 méter magas, 6-8 cm. vastag póznát gúla módra állítanak össze s fent csapszeggel v. gyürüvel összekötnek. A póznákat alulról mintegy 60 cm.-re s efölött 80-80 cm-re ferdén lefelé átfurják, a furatokba csapszegeket vernek s ezekre botokat fektetnek. Az ily gúlára rakják fel a lekaszált füvet v. takarmányt száradás végett, mely, miután a levegő itt minden oldalról éri, elég hamar szárad. Különösen esődus hegyes vidéken alkalmazzák nagyban.

Gulátsy

Antal, biharvármegyei táblabiró, szül. Álmosdon 1767., megh. u. o. 1824. 1810-14. közt ősi vagyona megterhelés mellet éltető védnöke volt azon Erdélyből származott szintársulatnak, melynek főfészke Debrecen és Nagyvárad volt. Neki volt köszönhető, hogy az általános részvétlenség által környezett szintársulat - melynek Kántorné is tagja volt - szerte nem züllött.

Gulba

(Gulva), folyó Ausztráliában, l. Murray.

Goldberg

Ove Höegh, dán államférfiu és tudós, szül. 1731., megh. Viborgban 1808 febr. 8. Egyideig tanár volt a soröi akadémián, azután VI. Frigyes trónörökös nevelőjének hivták az udvarhoz; 1771. Frigyesnek titkára lett és megbuktatta Struenseet (l.o.). Jutalmul a király főtitkárrá és a titkos tanács tagjává tette. 1772-84. jóformán korlátlan hatalommal intézte Dánia sorsát, rideg, konzervativ szellemben. De 1784, kegyvesztes lett és Viborgba költözött. 3 kötetnyi világtörténetet hagyott hátra és néhány teologiai iratot. - Fia, Höegh-G. Frigyes, dán költő, szül. 1771 márc. 26., megh. Kopenhágában 1852 szept. 21. 1805-1810-ben a kieli udvarnál tartózkodott s ott 1807-től kezdve egy irodalomi és művészeti lapot szerkesztett, később pedig mint tanár és magánzó Kopenhágában élt. Munkái: Samlede Digte (Kopenhága 1803); Samlede Smaating (u.o. 1815-16). irt több vigjátékot és énekes szinmüvet is. Mint nyelvész is működött; ebbe a szakba való munkája: Dannersprogets Retskrivning og Toneklang (Kiel 1809). Nagy érdemeket szerzett Tibullusnak 81803); Terentiusnak 81805) és Plautusnak (1821-14) méretes fordításaival.

Guldborgsund

keskeny tengerszoros Laaland és Falster dán szigetek közt. 1875 óta vasuti hid (300 m.) vezet át rajta.

Guldin

Pál (áttérése előtt Habakuk), svájci matematikus, szül. St. Gallenben 1577 jun. 12. protestáns szülőktől, megh. Grazban 1643 nov. 3. Eleinte aranyművességet tanult, de husz éves korában a katolikus hitre térvén át, utóbb Münchenben a jezsuita-rendbe lépett. Itt a matematikára oly tehetséget mutatott, hogy előljárói további kiképeztetés végett Rómába küldték. Azután Rómában, Bécsben és Grazban tanított. A gyakran G.-féle szabálynak nevezett baricentrikus szabály (l.o.) Centrobaryca c. művében foglaltatik, mely 4 kötetben Bécsben jelent meg 1635., 1640. és 1641-ben.

Guldin-féle szabály

l. Baricentrikus szabály.


Kezdőlap

˙