Gyalogtőr

foglyok, szalonkák, császármadarak fogására lószőrből készült hurok, melyeket a madarak által járt ösvények fölé hajlított fákra aggatnak.

[ÁBRA] Gyalogtőr.

Az ábrán három hurok van egy ivben hajlított fára erősítve, de szokás egyenként is felállítani a keskenyebb utakon.

Gyalom

(török eredetü szó, tatár jälem, jakut ilim stb., a vogul nyelvben is jalem. V. ö. Munkácsi B., A m. népies halászat műnyelve 34.). Leginkább állóvizekben használt 70-100 méter hosszu, középen zsákkal ellátott kerítő öregháló. L. Halászat.

Gyalu

(Gelon, Zsileu), nagyközség Kolozs vármegye gyalui j.-ban, (1891) 2857 oláh és magyar lakossal; a járási szolgabirói hivatal székhelye; van m. k. erdőgondnoksága, nagy gőzfürésztelepe Betlentelep (l.o.) néven, több fürészmalma, nagy fakereskedése, két mezőgazdasági szeszgyára, postahivatala, telefonállomása, postatakarékpénztára. Diszes kastélyát gr. Esterházy Kálmán a régi Rákóczi vár helyén s annak maradványaiból építette. Gy. régi várkastélyát Szt. László király a nagyváradi püspöknek adományozta; I. Rákóczi György lakhellyé alakította át. Mária Terézia királynő a várat Erdély akkori kormányzójának, gr. Bánffy Györgynek adta zálogba s mint a zálogbirtokosok egyik örököse, Komáromi Györgyné tulajdonába került, ki azt 1874. jelenlegi tulajdonosának, Rosenberg Bernát birtokosnak adta el. Gy. a gyulai havasok meglátogatására a legalkalmasabb kiinduló pont; vidéke igen szép s azért a turisták gyakran felkeresik.

Gyalu

fejedelem, l. Gelo.

Gyalu

Fürésszel a fából készülő tárgyat közelítőleg ki lehet alakítani, de fölületeit nem lehet kellően kisimítani. Erre szolgál a Gy. Alkotó részei: a tok, a talp, a forgácslyuk, a száda v. forgácskés, a Gy.-vas és ennek tartó készüléke az ék v. sróf. A tok többnyire fából, néha vasból is, a talp fából, vasból, csontból stb. készülhet. A kés élének alakja szerint van egyenes, ives, tört élü, s egyenes és ives vonalakból vegyest összeállított Gy. A vas szerkezete szerint van egyszerü és fedővassal fölszerelt Gy. (dupla Gy.). A fedővas arra való, hogy az a fa Gy. jó forgácsolásra beállított késétől elválasztott forgácsokat, mielőtt még a fa rugalmassága folytán a munkafelület irányában tovább kihasadhatnának, eltörje. A fedővas mindig egy kissé hajlott kovácsvasból való vaslemez, melyet sróffal vagy más módon a Gy.-kés fele elé állíthatni. Működésmódja és rendeltetése szerint sokféle a Gy. Egyenes, sikfölület finomra való gyalulásnál a művelet a következő: A keskeny, ives élü vassal ellátott nagyoló-Gy.-val eltávolítjuk nagyjában a fölület durvaságait és fölösleges anyagának legnagyobb részét; folytatólagosan az egyszerü simító-Gy.-val v. simító eresztő-Gy.-val egyengetjük, még inkább pedig a födővasu (dupla) Gy.-val v. födővasu (dupla) eresztő-Gy.-val. A párkány-Gy.-t éles sarkok kitisztitására, a fogas Gy.-t az összeenyvezendő fölületek fölborzolására, a szántalpu Gy.-t homoru fölületekhez, a fenék-gy.-t mélyedések fenekének simítására, az aj- vagy sánc Gy.-t aj-ak készítésére, az eresztvényes gy.-t eresztvény (Feder), az eresztékes Gy.-t ereszték készítésére használják. Falazat-Gy.-t hátfalak, lemezelő Gy. ajtó- stb. bélletek széleinek alakítására; tapasz-aj-Gy. ablakok rámafáinak egyszeri gyalulására való kialakítására. Utóbbi gy.-k gyakran lényeges méreteikkel elállíthatók. Ráma- és párkány-lécek készítésére egyes v. összetett párkányelemek szerint alakított, késsel felszerelt Gy.-kat használunk. Ezenkivül van számos különleges célra szolgáló Gy., p. gyujtószálka-Gy. (Rómer-féle Gy., magyar találmány), csöves Gy., tollszár-Gy., skatulyaforgács-Gy., talpkéreg-Gy. stb. Más faipari ágakban szintén különleges alaku és elnevezésü Gy.-k vannak; igy p. a kádár használ: hántó-, porzó-, homorító-, bütü-, takarító-, aj-, csinvágó-, kecske- (v. eresztőpad-), fenék-, himző-, iker-Gy.-t. A Gy. főrészén, a késen, mint minden szerszámon, háromféle szöget különböztetünk meg: az élszöget, az elhelyezési és (a kettő együttéve) a metszőszöget. Ezen szögek közönséges gy.-k-nál következő határok között váltakoznak: Az élszög [ÁBRA] = 19°-34° az elhelyezési szög [ÁBRA] = 15°-28°; a metszőszög 44°-57°. Fogas Gy.-nál a metszőszög 63°-79° között van. Különleges Gy.-kések a Skriván-félék, hol a párkányelemeket jelző kés keresztmetszete a gyalulandó párkányléc profilját adja, amellett pedig még ivben meg van hajlítva.

Gyaluforgács

a gyalulás műveleténél eleső hulladék. Ennek alakja változik a fa neme és állapota, a fa szálának iránya, a szerszám különböző szögei és állapota szerint. Rendesen tüzelésre, néha azonban mellékgyártmányok készítésére v. más célokra is (alom, tégla, műdeszkák stb.) szolgálnak.

Gyalugép

l. Gyaluló-gép.

Gyalui havasok

v. Andrássy-havasok, a Bihar-hegység Sebes- és Fehér-Kőrös közötti részének K-i tagja, a Meleg-Szamos és Aranyos völgye közt Kolozs és Torda-Aranyos vármegyékben terülnek el. A hegység közvetlenül a Bihar főgerincéhez csatlakozik s az említett két folyó közt egészben véve Ny-ról K-felé terül. Hosszu, magas hegysorokat képez, melyek közt a völgyek igen meredekek, mélyre vannak bevájva s gyakran valóságos hasadéki jellemet öltenek. Gerinceik többnyire nagyon egyforma alakuak s földtani szerkezetöket tekintve is egyhanguak. Leginkább rengeteg erdőségek (fenyvesek) fedik s csak Ny-i részükben lépnek fel havasi legelők s sziklacsoportozatok. Főcsócsai a Verfu Verfului (1672 m.), Verfu Muntyelúi vagyis Öreg Havas (1829 m.) és Andrássy-havas v. Dobrin (1477 m.). A hegységben ered a Meleg- és Hideg-Szamos, Kis- és Nagy-Aranyos, a Jára, Hesdát és Tur patak, itt van tehát a tordai és turi hasadék is. A Gy. magva gránitból áll, melyet jegőcös palák, chloritpala, faggyupala, agyag- és csillámpala övez. A GY.-ban van a szkerisórai jégbarlang is (l.o.). természeti szépségeinél fogva gyakran keresik fele hegységet. Nagy fabőségének kiaknázására a Neuschloss-cég nagy fürésztelepet létesített a Gy.-ban. V. ö. Emke, Uti kalauz, 58-72. lapok. Lásd még az Andrássy-havas, Aranyos folyónál említett irodalmat.

Gyaluk

l. Gyalu.

Gyalulás

az a művelet, mellyel valamely nagyobb, többnyire sik fölületet, mely még durva, simábbra, finomabbra készítünk, történhetik kézi gyaluval és gyalugépekkel. Gyalulásnál mindig csak egy használható részt, a kivánt munkafölülettel, kapunk.


Kezdőlap

˙