Halászati törvény

Az 1888 XIX. t.-cikk főbb intézkedéseinek ismertetését l. Halászat.

Halászbiró

a halászatot vezető halász.

Halászbokor

egy-egy háló kezelésére alkalmazott halászok összesége.

Halászcsatt

a halászoknál szokásos bogkötés egy neme.

Halászgyürü

(annulus piscatorius), a pápai méltóság egyik jelvénye. Pápai pecsét. egyik oldalán Pál és Péter apostolok képei, a másodikon az uralkodó pápának neve állanak. A pecsétet a Magister camerae papalis cimü bibornok őrzi, s a pápának halálával eltöri. Régi szokás szerint a H.-t a pápáknak Róma városa szokta ajándékozni. A pecsét neve annak emlékére szolgál, hogy Péter apostolsága előtt halász volt. A pecsétet pápai brévekre veres viaszban, bullákra ólomban szokás alkalmazni, és pedig házassági és jogi ügyekben kender-, kegyelmi ügyekben sárga- vörös selyemszalagon.

Halászi

1. H., nagyközség Moson vármegye magyar-óvári j.-ban, (1891) 1779 magyar lakossal, postahivatallal és postatakarékpénztárral. - 2. H. (Ribár), kisközség Zólyom vármegye zólyomi járásban, (1891) 524 tót lakossal, agyagáru- és kályhagyárral. Hozzá tartozik Szliács-fürdő (l.o.). - 3. Nagy-H., nagyközség Szabolcs vármegye bogdányi j.-ban, (1891) 3690 magyar lak., postahivatallal és postatakarékpénztárral.

Halászjegy

Hatóságok által törvényszerinti szöveggel és alakban kiállított engedély a halászat gyakorlására nézve, aminővel mindenkinek, ki halászni akar, az 1888. XIX. t.-c. 8. §-a értelmében birnia kell. A H.-et a törvény végrehajtására hivatott I. foku hatóság állítja ki, mindenkor május hó 1-től számítandó egy év időtartamra. ára személyenként 2 frt, az ily jeggyel jogosítottak segéd- vagy munkás személyzete részére pedig 50 kr.

Halászka

(állat, Sterna L.), az uszók rendjébe, a hosszuszárnyu sirályok családjába tartozó madárnem. Csőre hosszu, egyenes, a homloktollazat eléri az orrlyukakat, farka villás, az ujjak közt levő uszóhártya kikerekített. A csőr csúcsa kampós. Mintegy 36 faja ismeretes, melyek általában nagyon kiterjedt területeken élnek és halakból, csigákból, férgekből táplálkoznak. Hazánkban 4 faja található, u. m.: A nagy H. (St. caspia Pall.). Csőre oly hosszu, mint a feje, rövid farka csak 4 cm. kimetszéssel és a szárnyak messze tul érik. Háta kékesszürke, hasa fehér, csőre vörös, fejbubja nyáron fekete, télen fehérfoltos. Hossza 52, szárnyhossza 42, farkhossza 15 cm. Az óvilág mérsékelt és melegebb tengereit lakja. Nálunk nagyon ritka, észlelték Gárdos, Dinnyés mellett. Közel a vizek mellett költ, május hóban 2-3 sárgásszürkén rajzolt tojást tojik valamely mélyedésbe. Tojásait eszik. - St. nilotica Haas., háta kékes hamuszürke, hasa fehér, feje és tarkója nyáron fekete, télen fehér, lábai és csőre feketék. Hossza 40, szárnyh. 30, farkh. 13 cm. Délibb faja, mely különösen tavasszal és ősszel nálunk is megfordul és költ is. - A közönséges H. (St. fiuviatilis Naum., Dt. hirundo L.) farka rövidebb a szárnyaknál és 8 cm. kimetszéssel. Háta hamvasszürke, hasa fehér, homloka és fejbubja nyáron fekete, télen fehér. Vörös csőre fekete csúcsu. Lábai vörösek. Az első evezőtoll belső zászlóján széles, sötét sávval. Folyóink, állóvizeinken közönséges nádasokban költ. Ápril 1-től szeptemberig tartózkodik nálunk. Költözködő madár. Hossza 40, szárnyh. 27, farkh.14 cm. Május hóban 2-3 barnasárga tojást tojik, melyeket mindkét szülő 16-17 nap alatt kelt ki. Apró H. (St. minuta L.), háta világos kékesszürke, homloka és farka fehér. Lába és csőre narancssárga, a csőr vége fekete. Hossza 22, szárnyh. 18, farkh. 8 cm. Vizeinkben, a nádasokban, ahol költ is, ápriltól szeptemberig, elég közönséges költözködő madár. H.-nak nevezik még az ugyane családba tartozó és a Sterna nemmel közeli rokonságban levő Hydocbelidon Boie madárnemet is, amely különbözik tőle az által, hogy a homloktollazat nem éri el az orrlyukakat, az uszóhártya a lábujjak közepéig be van metszve, a csőr csúcsa egyenes, farka azonban szintén villás. 12 faja közül hazánkba a következő 3 faj él: a fekete H. (H. nigra Biss., H. fissipes Gray), szürkésfekete csőrének töve vörös, lábai vörösesbarnák, háta palaszürke, farka, feje és hasa nyáron fekete, télen csak nyakszirtje és tarkója fekete. Hossza 20, száryh. 22, farkh. 8 cm. Hazánkban nyáron közönséges, nádasainkban költ. Szürkehasu H. (H. leucopareia Natt., H. hybrida Boie), hasonló nagyságu, csakhogy csőre egyszinü vörös és a fehérszárnyu H. (H. leucoptera Meisn.), melynek csőre vörösesfekete. Mindkettő közönséges költözködő madár. Nádasainkban költenek.

Halászkeselyü

(állat), l. Halászsas.

Halászkő

nagy hálósúly, melyet mély vizben történő halászásnál kötnek a hálóra.


Kezdőlap

˙