Halélő

hálóból készült zacskó, melybe a fogott halakat a vizben tartják, hogy élve maradjanak.

Halen

Don Juan, Peracampos gróf, spanyol tábornok, szül. Leon szigetén 1790 febr. 16-án, megh. Cadizban 1864 nov. 8. Belga család ivadéka. Már mint 15 éves ifju résztvett a trafalgári tengeri csatában. A spanyol forradalom kitörésekor (1808) előbb a hazafiak pártjához csatlakozott, majd Bonaparte József király segédtisztje lett, majd ismét a forradalmi hadsereghez tért vissza. VII. Ferdinánd ellen több összeesküvésben vett részt; ezért az inquizició börtönébe került, de onnan megszabadult s Oroszországba szökött, ahol a kaukázusi hadseregbe lépett. Az 1820-iki spanyol forradalom hirére visszatért hazájába s Mina tábornoksegédtisztje lett. A forradalom leveretése után előbb Amerikába ment, majd Brüsszelben telepedett le. A belga forradalom kitörésekor 1830 szept. 24-én a belga felkelő hadsereg élére lépett s a holland csapatokat Brüsszelből kiüzte. Később azonban de Potterrel meghasonolván, a parancsnokságot letette. 1836., amikor Krisztina királyné felszólítására Brüsszelből Spanyolországba visszatért, a karlisták ellen küzdött Navarrában s 1840. Katalonia parancsnokává neveztetett ki. Espartero bukása után 1843. ő is leköszönt és Angliába ment, honnan csak 1854. térhetett vissza Cadizba. Emlékiratain kivül megjelent tőle a következő munka: Les quatre journées de Bruxelles (Brüsszel 1831).

Halenyv

bizonyos tengeri állatoknak enyvet szolgáltató állományából készül: ennek az enyvnek azonban undorító halszaga van, mely alkalmazását hátráltatja. L. Vizahólyag.

Hales

(ejtsd: hélsz) István, angol növényfiziologus, szül. Kent mellett Beckesbournban 1677 szept. 17., megh. Middlesexi Teddingtonban 1761 január 4. Cambridgeben végezvén a teologiát, több helyen lelkészkedett, szabad idejében pedig matematikával és természettudományokkal foglalkozott. Számos fizikai és kémiai műve megállapította hirnevét. Vegetable statics, or an account of some statical experiments on the sap in vegetables (London 1727, 3. kiad. 1738) cimü munkája számos megfigyelés és kisérlet, mérés és kiszámítás megejtésével a növény táplálkozását, nedvszállását és növekedését az akkori fizikai ismeretek egyöntetü elven képévé állította össze.

Halesa

(Halaesa), ókori város Szicilia északi partján a Halesos folyó mellett; görög zsoldosok és herbitai kolonisták alapították 403.; a római uralom alatt jelentékeny kereskedelmi város volt. Rommaradványai Tusa mellett még láthatók.

Halesi

Alexander, hires skolasztikus bölcsész a XIII. sz.-ban, a halesi kolostorban Gloucester mellett tanult, 1225 óta Párisban tanított. Később a Ferenciek rendjébe lépett. Doctor irrefragabilisnek és fons vitae-nek, doctor doctorum-nak is nevezték. 1245 aug. 27. halt meg. Ő az első, aki Aristoteles egész rendszerét s az arabs magyarázók egy részét ismeri és értékesíti. Summa universae theologiae c. művét tanítványai adták ki 1252. (ujabb kiad. 1576, 4 köt.).

Halesia

L. (növ.), a storaxfélék fája, 5-6 fajjal É.-Amerikában, Khinában és Japánban. Levele tojásdad, virága harangalaku, gyümölcse 2-4 zászlós; csonthéjas. A H. tetraptera L. Virginiától Karolináig terjed, 5-8 m. magas, levele széles elliptikus, virága fehér, gyümölcse 4-zászlós. A H. diptera L. floridai és georgiai, 3-6 méter magas, gyümölcse csak kétszárnyu, diszcserjék.

Halesowen

(ejtsd: helszoen), helység Worcester angol grófságban, Birmingham mellett, (1891) 18479 lak., jelentékeny vasiparral.

Halétető

l. Halbódító.

Halevi

l. Juda ha-Levi.


Kezdőlap

˙