Hanva

nemzetségének 1254-1384 közt van okleveles nyoma. 13 birtoka többnyire Gömörmegyében feküdt. E nemzetségből vált ki a Darvas, Szkárosi Farkas, Hanvay, Nagyszáju, Sándor, Soldos és Szkárosi család. A nemzetség fészke Hanva v. Hamva, Gömörben.

Hanvay

Zoltán, sprotférfiu, szül. Hanván 1840 jun 12. A középiskolai tanfolyamot Kézsmárkon végezte, a jogot pedig Sárospatakon hallgatta. 1890-ig élénk résztvett Gömör vármegye közéletében, amikor a közügyektől teljesen visszavonult. Egyik legjobb barátja volt Tompa Mihálynak. Nevét a kutyatenyésztés körül kifejtett tevékenységével és ez ügyben irt műveivel tette ismertté. Művei: A pointer (angol vizsla) idomítása; Sportszilánkok.

Hanwell

(ejtsd: hannuell), város Middlesex angol grófságban, 11 km.-nyire Londontól, bala a Brent-Rivertől vasut mellett, (1891) 6139 lak., szép parkban épült nagy őrültek házával, 1800 beteg számára.

Hányadadó

l. Százalékos adó.

Hányadék

hányó (bány.,) bánya és kohóműveknél fölhalmozott törmelék, v. az a hely, hova a törmeléket lerakják. Van érchányó, hova az érceket, meddő H., hova a meddő köveket és salak H., hova a salakot rakják.

Hányados

l. Osztás.

Hányás

(vomitus), a gyomor kiürülése a bárzsingon és a szájon keresztül, amit émelygés érzése előz meg és a gyomor tulteltsége,a gyomorbennék maró, v. a gyomor falát izgató sajátságai, vagy egyes mérgek (hánytató szerek) okoznak. H. alkalmával a gyomor rendellenes mozgásai (antiperistalticus mozgások) csak alárendelt szerepet játszanak. A gyomor saját izomzata csak annyiban működik jelentékenyebben közre, hogy a gyomornyitó megnyilik és igy a gyomorbennék a hátizmok és rekeszizom összehúzódásából eredő erős nyomásnak engedve, a gyomornyitón át a bárzsingba jut és innét a szájon át kiürül. A H., meginditásánál, a gyomorfal érző idegeinek fontos szerepe van, amennyiben azok ingerülete a hányó központhoz eljutva, annak közvetítésével a hányásnál működő izmok mozgató idegeire téteik át. Azért a hányáshoz szükséges abnormis inger foka az idegrendszer illető részének ingerlékenységétől is függ. Egyes esetekben a hányás ennélfogva tisztán az idegrenszer rendellenes állapotából következik. Ilyen H. észleltető agybántalmaknál, féloldali fejfájásnál, hiszteriánál, hugyvérüségnél, a tengeri betegségben stb. A gyomor megbetegedései H.-t rendszerint azáltal idéznek elő, hogy a beteg gyomor hatása alatt a táplálékból rendellenes emésztési termékek származnak, amelyek a gyomorra ingerek módjára hatnak. A H. rendellenes gyomortartalom esetében jótékony, azért külön nem kezelendő. A gyomorban történő rendellenes bomlás esetében kellő diéta mellett a bomlás gátlására sósav, erjedést gátló anyagok, a képződő rendellenes savak közömbösítésére esetleg alkáliák, a gyomor tulságos érzékenységéből vagy a hányó központ tulingerlékenységéből származó hánysánál morfin, cocain, atropin vagy más érzéstelenítő szerek alkalmazandók; szénsavas vizek, jéglabdacsok.

Hanyumlautkov

Miklós, orosz orientalista és utazó, szül. Kaluga kormányzóságban 1819 okt. 24., megh. a Páris melletti Rambouilletben 1878 nov. 3-án Résztvett az 1839-40 iki Khina elleni hadjáratban s átkutatta Khorazant, Afganisztánt, Azerbeidzsánt és Bokharát. Munkái: Hanat Bokhara (A bokharai khánság, Szt Pétervár 1843; angol nyelven: London 1845); Mémoire sur la partie méridionale de l'Asie centrale (Páris 1863); Mémoire sur l'éthnographie de la Perse (u.o. 1866).

Hányókutatás

(bány.), a hányókban levő ásványok minőségének megvizsgálására szolgáló munkálat, melyre csak a hányó birtokosa van feljogosítva. Idegen vállalkozónak e munkálatokra külön engedelmet kell kérni a bányahatóságtól, mely e célra külmértéket adományozhat.

Hányszékelés

(ázsiai), l. Kolera.


Kezdőlap

˙