Hapaxlegomenon

(gör.) a. m. csak egyszer elmondott; az ókori klasszikusokban csak egyetlenegyszer előforduló szó.

Hape

egyiptomi neve az istenként tisztelt Nilusnak. Szakállas férfinak képzelték, lecsüngő emlőkkel.

Haplit

(ásv.), l. Aplit.

Haploceras

l. Ammonitok.

Haplomycetes

l. Fonálgombák.

Haplosztemon

(gör.), a. m.egykörbeli vagy egyörves him, az olyan virág, amelynek a himje csupán egy körbe sorakozik, mint a csöves- és ajakas viráguaké, a sodortbimbósaké meg a csoportos viráguaké. Ellenkezője a Diplosztemon, azaz kétkorbeli him.

Hap-nok-kong

Korea leghosszabb (450 km. hosszu) folyója annak É.-részében. Minden télen annyira befagy, hogy a legnehezebb szekerek is átkelhetnek rajta.

Haporja

(növ.), Clusius szerint a gyékény (l.o.) buzogánya. Igy nevezték továbbá hajdan az udvari bolondok buzogányát is, mely hasonló alakra készült és csörgetyüvel vagy happogó csaptatóval volt ellátva.

Happel

Eberhard Werner, német egényiró, szül. Kirchhain hesseni faluban 1647., megh. Hamburgban 1690. Marburgban előbb orvosi, utóbb jogi tanulmányokat folytatott, de oklevelet nem nyert. Rövid ideig (1647-79.) hivatalnok volt Holsteinban. egyébként mindig csak az irodalomnak élt. Igen sok regényt irt, melykbe korának történeti és földrajzi tudását ijesztő terjedelemben és szakszerü szárazsággal belegyömöszölte. Költői szempontból művei élvezhetetlenek, de kortörténeti tekintetben értékes és tanulságos anyagban gazdagok. Művelődéstörténeti szempontból legjobb műve: Der akademische Roman (1690), mely a korabeli egyetemi életet talán tulozva, de igen tanulságosan rajzolja s önéletirati anyagban is gazdag. Magyar szempontból legérdekesebb regénye: Der Ungarische Kriegs-Roman (1685, 6 köt., 5004 lap), az 1683-iki török háborunak elbeszélése kapcsán Magyar- és Törökország leirása, magyar és török viszonyok rajza stb. E regényt behatóan ismerheti Becker Nándor, Egyet. Philolog. Közlöny, XI. 1890, 374-390. l.

Hapszal

az ugyanily nevü járás székhelye Esztonia orosz kormányzóságban, a Balti-tenger partján, 81885) 2865 lak. Látogatott tengeri fürdővel, élénk gabona- és pálinkakereskedéssel.


Kezdőlap

˙