Helder

kikötőváros E.-Hollandia németalföldi tartományban, 36 km.-nyire Alkmaartól, a Texel szigetet a kontinenstől elválasztó Marsdiep nevü csatorna és vasut mellett, 21.984 lak., bőr- és puskaporgyártással, élénk tengeri kereskedéssel. A nagyobbára alacsony, vörös házakból álló várost, a Nieuwe-Dieptől, a nagy É-i csatorna bejáratánál kezdődő hatalmas, 10 km.-nyi hosszu gránit-töltés védi a tenger hullámai ellen. A H. mellett fekvő Nieuwe-Diep nevü kikötőt, mely teljes biztosságot nyujt a hajóknak, és vele együtt a Zuyder-tóba vezető bejáratot hatalmas erődök (a Kijkduin és Esprins, az Amiral Dirks, Westoever, Oostoever stb.) védelmezik az ellenséges hajók ellen. Ezen erősségek H.-t Németalföldnek legjobban megerősített városává teszik; a kormány mellette tengeri arzenált is építtetett. Az I. Napoleon korában még csak halászkunyhókból álló helységnél Ruyter és Tromp hollandi admirálisok 1673. legyőzték az egyesült angol-francia flottát; 1799. Abercromby angol hajóhadvezér visszaszorította Brune-nek francia és batáviai hadait; 1795. pedig Pichegru, lovasaival átkelvén a befagyott Zuyder-tón, Texel szigeténél elfogta a befagyott hollandi hajóhadat.

Heldmann

András, erdélyi (szász) tudós, szül. Berethalmán, születésének és halálának éve kétes, ugylátszik, hogy 1740 körül halt meg. Tanulmányait Nagyszebenben végezte, ahol 1714. a hazafelé iparkodó XII. Károly svéd királlyal ismerkedett meg, kinek egyik tisztje arra beszélte rá, hogy Svédországba költözzék. H. megfogadta ezt a tanácsot és Upsalába telepedett le, hol mint a filologia tanára és mint iró jó hirnevet szerzett. Művei közül hazánkat érdekli a Disputatio historica de origine septem castrensium Transylvaniae Germanorum (Upsala 1726) c történeti értekezése az erdélyi szászok eredetéről. Grammatica Germanica Suethizans (Stockholm 1726); Schwedische Grammatik (Upsala 1738).

Helemba

kisközség Hont vmegye szobi j.-ban, 852 magyar lak., vasuti állomással. H. a Duna közelében fekszik, melyben a H.-i sziget terül el.

Helena

Montana É.-amerikai állam fővárosa a termékeny Prickley Pear-völgyben, a Rocky Mountains főgerincének keleti lábánál vasut mellett, 13.834 lak., tekintélyes State House-zal. H. földünk leggazdagabb bányavidékén fekszik, a rajta áthuzódó Last Chance Gulchből állítólag 30.000.000 dollár értékü aranyat mostak ki. Közelében van egy nataorium, amelyet 57° meleg forrás táplál. Környékének bányái közül leggazdagabb a Drumm-Lummon Mine, amelyből egy év alatt 2 millió dollár aranyat és ezüstöt bányásztak ki. - 2. H., Phillipps county székhelye Arkansas államban, a Misszisszippi jobbpartján, 5189 lak., élénk fakereskedéssel.

Helena

1. Zeus és Leda leánya, a Dioskurosok (Kastor és Pollux v. Polideukes) és Klitaimestra testvére, az őskor legszebb asszonya, aki miatt a trójai háboru keletkezett. Görögország fiai sokan vágytak kezére, de nevelő atyja, Tindareos, leányának választására bizta, kihez menjen férjhez, s ez Menelaos spártai királyt választá magának; de választása előtt apja megesküdtette a kérőket, hogy a leendő férjet bármily jogtalanság ellen megvédik. Történt, hogy Menelaos távollétében Paris, trójai királyfiu Spártába vetődött s a vendégjog megsértésével H.-t megszöktette. Az említett eskü értelmében aztán a görög fejedelmeknek helyt kellett álniok, vagyis a Trója ellen indítandó hadban részt venniök. H. nagy tiszteletnek örvendett Trójában is, mert csodás szépségéért megbocsátották neki a sok bajt, melyeket Trójára hozott, s Paris halála után testvérének, Deiphobosnak, lett felesége; de Trója pusztulása után, melyet ő maga is elősegített, visszakerült Menelaoshoz. Életének további sora több változatban olvasható a régi iróknál, részint hogy Menelaos halála után számkivetették és felakasztották, részint hogy nem is tért haza, hanem Achilleussal Leuke szigetén élt, sőt Stesichoros lirikus s utána Euripidos tragikus költő szerint Paris nem is vitte Trójában az igazi H.-t, hanem valami ál-H.-t, ellenben az igazi H. Egyiptomba ment, s ott lelte föl Menelaos. Később Spártában ünneppel tisztelték emlékét, a hajósok pedig védőjökül fogadták. H. a természetmagyarázok szerint eredetileg holdistennő lehetett, amennyiben elköltözése s visszatérte (Spártában) közös vonása a holdistenségeknek. - 2. Helena, szent, l. Ilona. - 3. Helena, Pavlovna, orosz nagyhercegnő, l. Pavlovna.

Helene

orleansi hercegnő, l. Orleans.

Helenin

C6H10O5, az Inula Helenium növényben előforduló vegyület. Szintelen, tűalaku kristályokból áll; op. 70 °C. körül; vizben oldhatatlan, borszeszben oldódik. Erősen antiszeptikus hatásu; ujabban gyógyszerül is ajánlották.

Helenioidae

a sugaras fészkesek egyik alcsaládja az Adenophyllummal, Heleniummal stb.

Helenium

sugaras fészkes kóró, 18 fajjal Amerikában, sugara sárga. Némely faja nyári és őszi növény. Ilyen a H. autumnale L., mely akárminő helyen és földben megterem és nagy sátorozó virágzatával diszlik. A H. atropurpureum Kunt fészke sötét pirosbarna. Gyökérsarjról szaporítják. Az Inula H.-ot, l. Örvénygyökér.

Helenopolis

város az astaceni öböl partján, Bitiniában. Itt született Nagy Konstantin anyja Helena, róla nevezték el a várost a IV. sz. óta H.-nak. Más néven Drepanum, Drepanon, Drepana. Ma Hersek.


Kezdőlap

˙