Hosszumező

(Kimpulung), nagyközség Mármaros vmegye szigeti j.-ban, (1891) 2012 magyar és rutén lakossal; van népbankja, vasuti állomása, posta- és táviróhivatala, postakarékpénztára. Egyike volt az öt u. n. koronavárosnak, melyeket Róbert Károly 1329. emelt e rangra.

Hosszu nap

l. Engesztelő nap.

Hosszu-Pályi

nagyközség Bihar vmegye derecskei j.-ban, (1891) 3130 magyar lakossal, postahivatallal, távirdával és postakarékpénztárral. Hozzátartozik a Sóstó nevü kis fürdőhely, mely egy nátrontó mellett épült.

Hosszu parlament

annak az angol parlamentnek a neve, melyet I. Károly király hivott össze 1640 nov. 3-ikára, és mely 20 évig ülésezett. A király és a nemzet között kitört harcban a parlament ragadta magához a hatalmat. 1648. Cromwell Olivér (l. o.) katonai erővel megrostálta azt minden «megbizhatatlan», azaz royalista, anglikánus és preszbiteriánus tagjától és ezóta rump-parliament, azaz csonka-parlament (l. o.) a neve. 1653 ápr. 20. pedig Cromwell teljesen feloszlatta a H.-t. A protektor halála után (1659 máj. 7.) Monk tábornok a H.-nek még élő tagjait ujra egybehivta, mire ezek egy bizottságot választottak, mely a Stuartok visszahivását határozta el. 1660 márc. 16. a H. önként feloszlatta magát.

Hosszu-Pereszteg

kisközség Vas vmegye vasvári j.-ban, (1891) 1938 magyar lakossal, postahivatallal és postatakarékpénztárral; élénk marhakereskedést üz.

Hosszurét

(Langenau, Dlugoluka), kisközség Sáros vmegye szekcsői j.-ban, (1891) 550 tót lakossal; jó alkalikus savanyuvizforrása van, melyet azonban eddig nem használtak ki.

Hosszuröpüek

l. Hosszuszárnyuak.

Hosszuság

valamely vonal hossza, nagysága. A geográfiában valamely hely földrajzi H.-a az egyenlítő azon része, mely a 0 délkör (p. a Ferro szigeti délkör) és az illető hely délköre közt van. A csillagászatban valamely csillag H.-a alatt ekliptikának azon ivét értik, mely a tavaszpont (l. Ég) és a csillag szélességi köre között van. L. még Helymeghatározás.

Hosszuszárnyuak

v. hosszuröpüek (álalt, Longipennis), az uszómadarak egyik csoportja, ahova az ollóscsőrüek, sirály-félék és Procellarida-családok tartoznak. Hosszu, hegyes szárnyu, ügyesen repülő és fészekhagyó madarak.

Hosszuszárnyu sólyom

(Falco subbuteo L.), egyike a legközönségesebb hazai sólyomfajoknak. Háta barnás kékesfekete, fiatalon barna; tarkó, pofavonal, szem- és fültájéka pedig fekete. Pofa és torka fehér, hasa fehér, fekete hosszanti vonalakkal. Viaszhártya és lábai sárgák. Hossza 31-35, szárnyhossza 25, farkhossza 16 cm. Költöző madár. Magyarországban majdnem mindenütt fészkel. (Képét l. a Ragadozó madarak képmellékleten.)


Kezdőlap

˙