Hüvelyk Matyi

L. Babszem Jankó.

Hüvelyk-szakmány

(bány.), ha a bányában csak egyes lyukakat kell furni a kőzetbe, a tiszt a munkás bérét a lyuk mélysége szerint hüvelyk- vagy centiméterszámra határozza meg.

Hüvelysérv

(enterocele vaginalis), akkor jön létre, ha a hüvelyboltozat valami okból mint egy kesztyü ujja kifordul (inversio vaginae) s ebbe a zsákba vékonybelek esnek le, ugy hogy puha, elasztikus daganatot lehet a hüvelyben v. abból kilógva találni, amelynek megkopogtatásakor a dobos bélhang árulja el a tartalmat. Ez igen ritka eset; az irodalomban 2-3 van leirva.

H. V.

a magyar könyvkereskedelemben a husvéti vásár rövidítése.

Hvalinszk

(Chvalynsk), H. járás fővárosa, Szaratovtól 227 km.-nyire É-ra, a Volgától jobbra, a Kazánba vezető ut mentén. Van (1889) 22 642 lak., 6 orosz temploma, 1 mecsete; a lakosok földmiveléssel, gyümölcstermesztéssel, halászattal foglalkoznak. Jelentékeny a város gabona-, só-, faggyu- és almakereskedése.

Hvalöer

szigetcsoport a Kristiania-fjord K-i oldalán, 80 km2 területtel, 2500 lak., élénk halászattal. Nagyobb szigetek: Kirkeö és Vestero.

Hvei-jüen

khinai város, l. Ili.

Hven

Malmöhus svéd tartományhoz tartozó homokos kis sziget a Sundban, 8 km.-nyire Landskronától, 7 km2 területtel, (1892) 1029 lak. Itt építette az 1576. neki adott szigeten Tycho Brahe az Uraniborg kastélyt és a csillagvizsgálót, amelyben 20 éven át tett megfigyeléseket. A csillagvizsgáló maradványait 1716. az oroszok rombolták le. H. 1658 óta svéd birtok.

Hvosztov

Ivanovics Demeter gróf, orosz államférfiu és költő, szül. Szt. Pétervárott 1757 jul. 19., megh. u. o. 1835 nov. 3. Résztvett az 1788-iki török és az 1794-iki lengyel hadjáratban, aztán nemsokára ott hagyta a katonai szolgálatot. 1797. a szenátus főügyésze, 1798. a szent szinódus igazgatósági tagja s 1799. titkos tanácsos és az államtanács tagja lett, IV. Károly Emánuel szárdiniai király pedig grófi rangot adományozott neki. Művei közt nehány óda és dal lendületessége és frissesége által kiválik. Összes műveit (költemények, vigjátékok, didaktikus versek stb.) ő maga adta ki 4 kötetben (Szt. Pétervár 1817).

Hwang-ho

l. Hoang-ho.


Kezdőlap

˙