Ihne

Vilmos, történetiró, szül. Fürthben (Nürnbergnél) 1821 febr. 2. Bonnban filologiát végzett, a Quaestiones Terentianae c. értekezéssel megszerezte a doktorátust és azután Angliában élt hosszabb ideig, hol tanároskodott, mignem végre 1873. Németországba visszatért, és a heidelbergai egyetemen az angol filologiának tanára lett, mely állásban jelenleg is működik. Főműve a: Römische Geschichte (8 köt., 1868-1890), melyből 1894. a II. kiadást kezdte sajtó alá rendezni (eddig 1 köt.). A munka VII. és VIII. kötete Zumpt hátrahagyott munkájának nyomán készült. I. további munkái: Forschungen auf dem Gebiet der römischen Verfassungsgeschichte (1847, angolul 1853); Early Rome (1876); Zur Ehrenrettung des Tiberius (angolból fordította W. Schott, Strassburg 1892).

Ihrám

(arab), a mekkai bucsusok (l. Hadds) zarándoköltönye, melybe a szent területre (l. Haram) léptükkor öltözködnek. I.-jában szokták aztán a mohammedán embert temetni is.

I. H. S.

l. I.

Ihtiszáb

arab eredetü török szó, és jelentette azt az adónemet, melyet a municipalitásnak fizettek. Jelentette továbbá azt a hivatalt is, hová ez adókat befizették. Az a tisztviselő pedig, aki ez adót behajtotta: ihtiszáb náziri nevet viselt.

Ij

v. nyilazó ij, távolra ható fegyver, mellyel nyilakat lőttek az ellenségre vagy az elejtendő vadra. A bunkó után az emberiség nagy részének legősibb fegyvere. Az ijat eleinte egyszerüen hajlított fából, közönségesen hajlékny fagyökérből készítették, ugy hogy a két végét ij-hurral kötötték össze; később ivalakura faragott fából, egymáshoz illesztett két szarvból stb. készítettek ijakat, melyeknél már csakis a hur ruganyossága röpítette el a nyilat. A középkorban a magyar harcosok nagy tömege ijjal meg kópjával jelent meg a csatatéren.

Ijasfijas

(növ.) a. m. sarjas, sarjadzó, különösen ha a sarjak vagy akár a sarj virága és gyümölcse szokatlan, nem a rendes helyen jelennek meg.

Ijas puska

l. Arcubalista.

Ijász

gyalog és lovas katona, kinek főfegyvere a nyil és ij. Különösen az ókorban szerepeltek és még az ujabb római hadviselésben is alkalmazást nyertek (sagittarii).

Ijjár

a zsidó naptárban a második hónap neve, melyet a szirokkal együtt az assziroktól kölcsönöztek. E hó 18 napját lag beômer-nek hivják, amely a pászka és a pünkösd ünnepe közötti időnek 33. napja.

Ijpálma

(növ.), l. Astrocaryum.


Kezdőlap

˙