Irideremia

(gör.), a szivárványhártyának világra hozott teljes hiánya, l. Aniridia.

Iridium

Fémes elem, jegye Ir, atomsúlya 192,5, vegyületeiben mint 2 és 4 vegyértékü gyök szerepel. Az I. a termés platina némely féleségeiben fordul elő, az ilyen I.-tartalmu platinát királyvizben feloldva, az I. nagyrészt visszamarad. A tömör I. fehér, fényes fém, fs.-a 22,4; a platinánál keményebb és nehezebben olvadó. Meglehetősen törékeny, fehérizzón kissé nyujtható. Az I. a levegőn nem változik; a tömör I. oxigénben a legerősebb hevítéskor sem oxidálódik. A tömör fém savakban oldhatatlan, a finom eloszlásu I.-ot, ugyszintén a sok platinával ötvényezettet a királyviz I.-klorid képződése közben lassacskán feloldja. A platinával való ötvényét keménysége és nagy ellentállóságánál fogva, tudományos célokra való eszközök készítésére felhasználják.

Iridodializis

(gör.), a szivárványhártya leszakadása ütés következtében. A szemcsarnokba vér ömlik, mely ismét eltisztul, de a kiszakadt rész nem nő többé oda.

Iridodonezis

(gör.), a szivárványhártya rezgése, mely akkor áll be, ha a szemből kivették a hályogos lencsét, vagy a helyéről elmozdult a lencse, tehát nem támaszkodhatik rá a szivárványhártya.

Iridoplegia

(gör.), a szivárványhártya bénulása, mely miatt a szembogár nem bir a világosságon megszükülni, tág marad, ugy hogy a szem könnyen megkáprázik. Származhatik agyvelőbeli bajból, meghülésből, ütésből.

Iridotomia

(gör.), a szivárványhártya behasítása, olyan esetekre való operálás, hogyha hályogoperálás után a szivárványhártya nyilása elzáródott, ugy hogy uj nyilást kell vágni. A sebet lándsával szurják, a szivárványhártya behasítására az ugynevezett csipő-olló való.

Iridozmium

iridum s ozmiumból összetett hatszöges rendszerbeli ritka ásvány Szibéria platinahomokjából. Az ozmiumtartalom változó lévén, a kevesebb ozmiumtartalmut I.-nak, vagy termőhelye szerint sissertkit-nek (ozmium 49,34%, iridium 46,77%, ródium 3,15%), a gazdagabb ozmium tartalmut ozmiridium-nak v. termőhelye szerint newjanskit-nak nevezték el (ozmium 75%, iridium 25%). Az elsőnek fjs. 21, utóbbinak 19,4.

Irig

község Horvát-Szlavonországban, Verőce vmegye I.-i j.-ban (1891) 5333, mint politikai községnek 6348 lakossal (közte 558 magyar, 434 német, 5269 horvát-szerb), kik bortermelést és selyemtenyésztést üznek. I. a járási szolgabirói hivatal, járásbiróság és közjegyzőség széke; van posta- és táviróhivatala, postatakarékpénztára. A középkorban Irugh név alatt mint város említtetik; 1225. pálos kolostor alapíttatott itt, melyet 1539. a törökök teljesen elpusztítottak.

Irigység

másnak örömén érzett fájdalmunk, amivel rokon érzés, ha másnak fájdalmán örömet érzünk. Ha ez az érzelem az ellen fordul, aki örömet érez, gyülöletté válik; ha inkább a tárgy felé fordul, amely másnak örömet okoz, másnak javára szolgál, I. a szó szükebb értelmében.

Iringófű

(növ.), l. Ördögszekér.


Kezdőlap

˙