Jaszp-opál

(ásv.), vasvegyületektől barnára, vörösre v. sárgára festett opál, opáljászpisz is a neve.

Jászság

azelőtt önálló terület, jelenleg Jász-Nagykun-Szolnok vmegye egyik része. l. Jász-Kun-Szolnok vármegye.

Jászsági nyelvjárás

a legdélibb a palócos nyelvjárások közül. Palócos benne a foghangok jésítése i előtt: hóttyig (holtig), ámogyik (álmodik), vetnyi, tyűkör továbbá a zárt ë hang az ilyen nyelvtani alakokban: tigëdëdet, kezedët, ílëtëmet, s megfelelően a zárt o: másikot, házamot stb. Az é hangokkal ugy bánik, mint a felsőtiszai (debreceni) nyelvjárás; l. az E, é hangokról szóló cikket (5. köt., 647. 1.)

Jász-Szent-András

nagyközség Jász-Nagykun-Szolnok vmegye jászsági alsó j.-ban, (1891) 3316 magyar lak., postahivatallal és postatakarékpénztárral.

Jász-Szent-László

nagyközség Pest-Pilis-Solt-Kiskun vmegye kiskun alsó j.-ban, (1891) 2195 magyar lak.

Jasztrebov

Sztepánovics Iván, szaloniki orosz konzul és történész, született 1839. Skutariban. Prizerenben és Szalonikiben állomásozott, ahol a szerbekkel megismerkedett. A szerb Glasznikban számos tanulmánya jelent meg, különösen a zetai egyházi történetről. Orosz nyelven kiadta a szerbek szokásait és népköltészetét.

Jászvásár

l. Jasszi.

Jat

angol leirása Dsatnak (l. o.).

Jatagán

török-tatár eredetü szó, jelent hoszu kést pengéstül, tokostul, melyet övbe dugva hordoznak. Leginkább a cserkeszek használják és a kis-ázsiai török népek egyes harciasabb törzsei, minők p. a brussza- s szmirnavidéki zejbekek.

Jataka

(ejtsd: Dsátaka), szanszkritül és páli nyelven a. m. születési történet, igy nevezik Buddha Sakjamuni, a buddhizmus alapítójának korábbi, azaz buddhasága előtti megtestesüléseit s az ezekről szóló legendákat. A legendák eredetére sok világot vetnek a Kr. e. IV. sz.-ban már étező J.-k. A déli páli nyelvvel élő buddhisták 550-et, a szanszkritül iró északiak 34-et számlálnak. a déli J.-k eredeti páli szövegét részben kiadta Fausböll: The Jataka together with its commentary, being tales of the anterior births of Gotama Buddha (London 1877-92, 5 köt.). Angolra csak 1 kötet van lefordítva Rhys Davids-től (London 1880), jelenleg egy teljes angol fordítása van készülőben Cowell vezetése alatt különböző fordítóktól. Az É-i J.-k szanszkrit szövegét kiadta kern, The Jataka Mala or Bodhisattvavadana by Arya Çura (Boston és Lipcse 1891). Angolul Speyertől Garland of birth-stories (a Bijdragen voor de taal en volkenkunde van Nederlandsch Indië X.)


Kezdőlap

˙