Juharfélék

(növ., Acerineae, Aceraceae), kétszikü, mintegy 50 fajt egyesítő családja az É-i mérsékelt földövnek. Többnyire fák, gyakran viznemü tejet termelnek. Levelök átellenes, gyakran ujjasan szabdalt, pálhátlan. A legtöbb faj az Acer L. génuszához tartozik, legnagyobb része Amerikában honos. A 63 ősvilági fajnak a geologia harmadkorából számos levélmásolata, továbbá kövesedett fája és zászlós gyümölcse maradt fenn.

Juharfaképüek

(növ., Acera sive Aesculineae, a. m. vadgesztenyeképüek), a kétsziküek különszirmuinak rendje. Többnyire nyolchimes páros éltü v. vegyesvirágu fák; a szappanfafélék, juharfafélék, kókafélék, malpighiaceák és vochysiaceák összefoglalása.

Juhász

ki a juhok gondját viseli, őrzi, legelteti, eteti stb. Megkülönböztetnek számadó J.-t vagy J.-gazdát (bacsó) és J.-bojtárt, ki előbbinek alá van rendelve, fejő-bojtárt.

Juhász

Péter, l. Melius.

Juhászkutya

a juhnyáj őrzésénél a juhászbojtár segítségére való kutya; nagyon különböző fajtáju, mert a legtöbb kutyát lehet J.-nak használni. A J. a juhok kergebetegségének leggyakoribb okozója, azért nem kell a juhistállóba szoktatni.

Juhászmogyoró

földi gesztenye, földi mogyoró (növ., Bulbocastanum Adans.; Bunium Bulbocastanum L., Bulbocastanum Linnaei Schur), ernyős fű, gyökere gömbölyded, 5 cm. vastag gumó. Levele csaknem háromszor szárnyalt, sallangja szálas. Gallérja és gallérkája soklevelü. Virága fehér (jun. jul.), agyagos és meszes szántóföldeken nő, nálunk (a Városligetben) ritka vendég. Gumója olyan izü, mint a gesztenye; főve, sütve salátaétel, főleg Oláh- és Moldvaországban. A juhásznép nyersen eszi.

Juhbál

Károly, a szabadság egyik vértanuja, szül. Székesfehérvárt 1818. jómódu szülőktől, kivégeztetett 1853 márc. 3. Különös hajlamot érezvén a matematika és természettudományok iránt, gimnáziumi tanulmányai után a bécsi műegyetemre ment, hol a tanfolyam végeztével a leiró mértan segédtanára lett. 1848. az első független minisztérium a Ludoviceum egyik tanári székére hivta meg. A kormánynak Debrecenbe költözése és Windischgrätznek a fővárosba való bevonulása következtében a Ludoviceum feloszlattatván, J. is fegyvert ragadott. Később érintkezésbe jövén a Kossuth-családdal, mint Kossuth nővérei gyermekeinek tanítója, a világosi fegyverletétel után Kossuth anyjával és három nővérével és ezek gyermekeivel együtt orosz fogságba került. Kiszabadulván, Pestre jött és ismét a szabadon bocsátott családhoz csatlakozott. Kossuth édes anyja és testvére megélhetés végett diákkosztosok tartására, később reáliskola nyitására nyervén engedélyt, J. állott mint tanár és igazgató az intézet élére. 1851. dec. 1. azonban az emigrációval való összeköttetései miatt Kossuth két nővérével Ruttkaynéval és Meszlényinével együtt elfogták és az Ujépületben, később Bécsben a Criminal-Gebäudeban elzárták, s mig Kossuth két nővérét számüzték, őt három társával (Noszlopy, Sárközi és Andrássfy) kivégezték. Most a kerepesi-uti temetőben az u. n. vértanuk sirjában nyugosznak diszes emlék alatt porai.

Juhbögöly

(állat), l. Bögölyök.

Juhbőr

l. Bőr és Kordovánbőr.

Juhcsenkesz

(növ.), l. Festuca.


Kezdőlap

˙