Jul-ünnep

a régi germánok főünnepe, melyet tél közepén, a legrégibb időben január végén vagy február elején ültek. Ez alkalommal 3 napon át áldozatokat hoztak, hogy az uj év számára békét és termékenységet kérjenek. Ezért a január hó neve a gótoknál jiuleis, ó-izland ýler (jól a. m. karácsony); Németországban is előfordul ily értelemben: Julmonat. A J. később karácsonnyal s Krisztus születésének emlékeivel kapcsolódott össze.

Jumel

(ejtsd: zsümel), másként Mako v. Majo, az egyiptomi fagyapot francia neve.

Jumet

(ejtsd: zsüme), iparos község, Hainaut belga tartományban, 5 km.-nyire Charleroitól, vasut mellett (1890) 23927 lak., szénbányákkal, üveggyárakkal és szegkészítéssel.

Jumilla

(ejtsd: humillya), város Murcia spanyol tartományban, 24 km.-nyire Yeclától, a Cabras-hegy aljában, a J. mellett, (1887) 14334 lak., bor- és eszpartófű-kereskedéssel, a XV. sz.-ból való szép kastéllyal.

Jummoo

a. m. Dsamu (l. o.).

Jumna

a. m. Dsumna (l. o.).

Jumpers

(ang., ejtsd: dsönpersz) a. m. ugrándozók, régebben a walesi kálvinista metodisták gúnyneve, kik benső felindultságuknak nem puszta kiáltozásokkal, ahogy ez a metodistáknál ma is sokfelé szokott dolog, hanem ugrándozásaikkal is kifejezést adtak. Ma már e szokás a metodisták között nincsen meg, de átvették azt ujabban a Salvation army (Üdv hadserege) tagjai.

Jumrukcsal

(Gjumrukcsal), a Balkán (l. o.) legmagasabb (2374 m.) hegycsúcsa.

Jun.

a latin junior (l. o.) rövidítése.

Juncaceae

(növ.), l. Szittyófélék.


Kezdőlap

˙