Kajennai bors

l. Paprika.

Kajik

(kaik), török kikötőkben a közlekedésre használt hosszu, keskeny, ékre épített, rendesen két evezővel, de egyszerü póznavitorlával is felszerelt csónak, mely igen gyorsan fut. Evezőseik kájikcsi névem ösmeretesek. Sajátságuk az, hogy az evezőt húzva egészen hátra dülnek, feküsznek. Vannak több evezővel elláttott K.-ok is.

Kajjim

(arab szó), igy nevezik mohammedán államokban a vakuf-alapítványok vagyoni kezelőjét. Mecsetszolgát is jelent.

Kajkavstina

horvát tájszólás. L. Délszláv nyelvek.

Kajla

a marha szarva, ha lefelé görbül.

Kajlakürt

(corno de bassetto, clarone), görbe alaku kürt, mely már az ókorban is sokféle használatban s elnevezés alatt divatozott. A magyar népéletben K.-nek rendesen az állatszarvakból készült vadászkürtöt s falukon a csorda összehivására szolgáló pásztorkürtöt nevezik. Csak kevés hang kihozatalára alkalmas s erősen kell belefújni. Ily K.-ök nagyobb tengeri csigákból is készülnek a tengerparti népeknél. Hegyvidékeken meggyfából készíttetik. Zenészeti célokra egyik sem alkalmas.

Kajlinger

Mihály, gépészmérnök, szül. Pesten 1860 febr. 27., jelenleg Budapest székes fővárosnak egyik főmérnöke. A székes főváros nagy csatornázási szivattyutelepének és a káposztásmegyeri nagy vizmű valamint az ugynevezett kisegítő vizművek terveinek főalkotó részei tőle erednek. Irodalmi munkái: A füstemésztőkről, Szívó művek elbirálása, Nyomó művek elbirálása, Budapest vizellátása, A csatornázási szivattyutelep.

Kajmacs

v. kettős vontató horog, szálfák vontatására szolgál és pedig aképen, hogy két kapcsa a fa oldalába egymással szemközt veretik be. E horgok lánchoz csatolt vége ugy van szerkesztve, hogy aláncszemen nem mehet keresztül, hanem kénytelen ahhez támaszkodni. E szerkezetnek az a célja, hogy a horgok vontatás közben a fából ne szabaduljanak ki.

[ÁBRA] Kajmacs.

Kajmacsór

(növ.), Diószegiék igy nevezték a Pedicularist, 1. Kakastaréj.

Kajmakám

(török), hegyesebben kajm-makam, szószerinti jelentése: helytartó, helyettes. Igy nevezték a nagyvezér helyettesét, ha az Konstantinápolyból eltávozott. Újabban ez a hivatalbeli címe az ezredesnek, és az egyes kerületek (kázá) vezetőinek.


Kezdőlap

˙