Kaliforniai fürj

(Callipeplea californica Moehr), a mezei tyúkok családjába tartozó madárfaj. A him homloka sárga, arca és torka fekete, háta és szárnyai barnák, melle kékesszürke, hasa és farka szürke, csőre fekete, lábai palaszürkék; feje búbján pedig 3-6 tollból álló bóbitája van. A nőstény szürkésbarna, hasa fehér, oldalai fehéren csikosak. Hossza 30, szárnyh. 15, farkh. 8 cm. Hazája Kalifornia. Európában 1852 óta az állatkertekben gyakran láthatni. Húsa élvezhető.

Kaliforniai költőedény

l. Halászat.

Kaliforniai-öböl

(Mar Vermejo, Bibor-tenger), keskeny és hosszu öble a Nagy-oceánnak a Kaliforniai-félsziget és Sinaloa meg Sonora mexikói államok között. Hossza 10°, szélessége 120-220 km. Partjain számos a jó és biztos kikötő: San Lucas, San José, a pompás La Pazi, San Felipe, Guaymasi stb. Nagy számmal vannak benne szigetek, köztük Tiburon, Guardia a legnagyobbak, de ezek is nagyobbára kopárak és lakatlanok. É-on a Colorado ömlik belé. A gyöngyhalászat különösen a La Pazi-öböl környékén foglalkoztatja a lakosokat; évenként 250,000 frankra becsülik a kihalászott gyöngyök értékét.

Kalifornika-virág

l. Eschscholtzia.

Kaliharmotom

(ásv.), l. Fillipszit.

Kalikadnosz

(Calycadnus), ókori folyó Kis-Ázsiában, l. Gök-szu.

Kaliko

(Calicot), finom tömött pamutszövet (Njel) 30-60 számu fonalból.

Kalikodu

indiai város, l. Calicut.

Kálilúg

a káliumhidroxid (l. o.) oldatát a közéletben igy nevezik.

Kaliman

1. (I.), bolgár cár (1241-1246), a nagy II. Asien János cár és egy magyar királyleány fia; kilenc éves volt, midőn atyja halála után a bolgár trónra jutott. Rövid uralkodásának említésre méltó eseményei csakis: a tatárok visszavonulása Horvátországból Szerbián és Bulgárián át Oroszországba, továbbá IV. Ince pápa sikertelen kisérletei a bolgárokat a római egyháznak megnyerni. 1246. meghalt K. cár, állítólag a bizanci császár kémei mérgezték meg. Utódja Asien Mihály cár lett.

2. K. (II.), bolgár cár, Sevastokrator Sándor, II. Asien János öccsének fia. 1257. Tirnova közelében néhány tirnovai polgár segítségével unokaöccsét, az akkor uralkodó Asien Mihály cárt meggyilkolta és erre a trónt és az özvegy cárnét is hatalmába ejtette; de néhány hét mulva már meghalt. Valószinüleg l. Uros István szerb király, az özvegy cárné atyja biztatására megöletett. Vele kihalt az Asienidák bolgár dinasztiája.


Kezdőlap

˙