Karfal

várakban a mellvédnek alsó, kövekből vagy téglából épített része.

Kárffy

Titusz, miniszteri tanácsos, szül. Körmenden 1821., meg. Budapesten 1895 márc. 26. Középiskolai tanulmányainak végeztével Győrött a bölcsészeti, és részben itt, részben Budapesten a jogi tanfolyamot végezte el. Majd ügyvédi oklevelet is szerzett. A 40-es évek elején a helytartótanács gyakornokul alkalmazta, 1848. Eötvös br. miniszter külföldi tanulmányútra küldöte, honnan visszatérve, a magyar hadügyminisztérium fogalmazójává nevezték ki. 1850. a tiszaszabályozási központi bizottság, 1862. az újra feléledt m. kir. helytartótanács, 1867. pedig a kultuszminisztérium elnöki titkára, 1868. osztálytanácsosa, 1885. miniszteri tanácsosa lett, s mint ilyen 1891 ápr. 27. nyugalomba vonult. 1873. a III. oszt. vaskorona-rend, 1891. a Szent István-rend kiskeresztjével tüntették ki. Irodalmi munkássága: Eötvös József emlékezete (Fővárosi Lapok 1878, 28.). Fordítása: Ébelot Alfréd, Casaux András, Rajz a délamerikai papaszokból (Olcsó könyvtár 139. sz., Budapest 1882).

Karfiola

l. Virágkél.

Kargó

l. Cargo és Hajóteher.

Kargopol

az ugyanily nevü járás székhelye Olonec orosz kormányzóságban, az Onega mellett, közel azon helyhez, ahol a Lacsa-tóból kifolyik, (1892) 2630 lak., bőr-, különösen mókusbőr-cserzéssel.

Kargyűrü

l. Gyűrük.

Karhangolat

Ha a karok önállóan működnek minden hangszerkiséret nélkül, hogy az illető s kijelölt hangnemben való tiszta intonációra nézve tájékozva legyenek, normál hangra van szükségük, mit zárt helyiségekben rendesen a zongora, harmonium, v. a hegedü, v. valamely fúvóhangszer ad meg. Ha szabadban v. darversenyeknél önállóan lépnek fel, akkor rendesen a karmester hordozható normál hangsípjával adja meg az eligazító á hangot, melyhez aztán alkalmazkodniok kell.

Karhatalom

a hatósági intézkedések végrehajtásához szükséges fegyveres erő. Ellenszegülés esetén K. igénybevételének van helye. A K. indokolatlan alkalmazásáért a vétkes közhivatalok felelős. A btkv 472. §-a szerint hivatalos hatalommal való visszaélés bűntette miatt 5 évig terjedő fegyházzal, hivatalvesztéssel s politikai jogai gyakorlatának felfüggesztésével büntetendő a közhivatalnok, ki a fegyveres erőt jogos indok nélkül alkalmazza, v. a beavatkozásra felhívja. Ha a fegyver használata által súlyosabban büntetendő bűntett követtetett el, ennek büntetése alkalmazandó.

Karhegedü

l. Brácsa.

Kárhozat

l. Örök kárhozat.


Kezdőlap

˙