Kompatibilis

(lat.) a. m. összeférő, összeegyezhető; különösen két dolog v. viszony megállhatása egymás mellett. Inkompatibilis, összeférhetetlen. L. Összeférhetetlenség.

Kompendium

(lat.) a. m. kézikönyv, oly vázlatos munka, melyben valamely tudomány csak főbb pontjaiban tárgyalatik: kompendiózus, tömött, velős, röviden, magvasan előadott.

Kompenzáció

(lat.) a. m. kiegyenlítés, ellensúlyozás, beszámítás (l. o. és Compensatio). - Kompenzációs inga, l. Inga.

Kompert

Lipót, német novellista és újságiró, szül. Münchengrätzben (Csehország) 1822 máj. 5., megh. Bécsben 1866 nov. 23. Tanulmányait Prágában és Bécsben végezte. Azután Pozsonyban Andrássy gróf gyermekeinek a nevelője volt. 1848. az uralkodó áramlat a hirlapirói pályára vitte s 1852-ig az Oesterr. Lloyd szerkesztője volt. 1852. ismét nevelő lett Budapesten, majd ismét Bécsbe ment. Nevezetesebb művei: Geschichten aus dem Ghetto (Lipcse 1848, 3. kiad.); Am Pflug (Bécs 1855); Zwischen Ruinen (Berlin 1875). Legkitünőbb műve: Kristian u. Lea. K. a zsidó népéletet festette találó vonásokban, erőt jellemző képességgel.

Kompetencia

l. Illetékesség.

Komplanáció

(lat.), kisíkítas, valamely felület v. felületdarab felszinének (l. o.) meghatározása.

Komplementum

(lat.) a. m. kiegészítés. K.-nak neveznek két törtet is, mely egymást 1-re egészíti ki. - Komplementer szög a. m. kiegészítő szög (l. o.). - Komplementer szinek, l. Szinek.

Komplet

(franc. complet) a. m. teljes, egész; mindaz, ami ép, amiből semmi sem hiányzik.

Komplex

vagy komplexus (lat.), igy hivják a geometriában a térbeli egyenesek bármely háromszorosan végtelen sokaságát. Legegyszerübb példa rá egy adott egyenes vonalat átmetsző egyenesek összessége, melyet speciális lineáris K.-nek neveznek.

Komplexió

bizonyos számu tárgynak összefoglalása, összeállítása, felsorolása. A K.-kkal a kombinatorika (l. o.) foglalkozik.


Kezdőlap

˙