Konda

a. m. disznónyáj. Van malac-, süldő-, magló-K. stb. Kondás a. m. kanász (l. o.).

Kondé

József Benedek (pókatelki), régibb magyar iró és mecenás, szül. Pozsonyban 1760 febr. 26., megh. Karván (Esztergom) 1831 márc. 5-én. Nagyszombatban kitünő tanítványa volt Katona Istvánnak (l. o.); azután szolgabiró lett Esztergom vármegyében, később az esztergomi érsekség jószágkormányzója, több vármegye táblabirája és királyi udvarnok. 1815. nyugalomba lépett. Sokat buzgólkodott a nemzeti nyelv és irodalom érdekében: Révaynak, Virágnak, Kultsárnak lelkes barátja volt; Rájnis Georgikonját saját költségén adta ki s a Virág magyar Horatiusa is első sorban neki köszönhette megjelenését. Magyarra fordította II. Frigyes porosz király egyik munkáját s kiadta ily címmel: Az országlások nemeiről és az országok kötelességeikről (Pest 1790). Saját tapasztalatai alapján irta Gazdasági jegyzések címü munkáját (I. rész Pozsony 1807, II. Pest 1814).

Kondemnáció

(lat.) a. m. elitélés, elmarasztalás.

Kondenzáció

(lat.) a. m. sűrítés, anyagnak összeszorítása kisebb térfogatra; főleg a gázok és gőzök sűrítése és cseppfolyósítása nyomás és hűtés által (l. Gáz és Gőz). Az elektromosság sűrítését is K.-nak nevezik. L. Lejdai palack és Elektromos sűrítő.

Kondenzátor

(új-lat.) a. m. sűrítő, a gőzgépekre (l. o.) alkalmazott készülék, mely a hengerből kiömlő fáradt gőzt felfogja, lehűti és lecsapja (sűríti), ugy hogy a dugattyu fölött levő hengertérben hijolt tér keletkezik s az alulról működő gőz (haszongőz) nyomása teljesen érvényesülhet. Miután a K. a fáradt gőz ellennyomását a dugattyura megsemmisíti, általa nagy munkamegtakarítás eszközölhető.

Kondh

l. Khond.

Konditor

l. Cukrász.

Kondoleálás

(lat.) a. m. vigasztalás, részvétkifejezés.

Kondominatus

(lat.), többeknek közös fenhatósága valamely tartományrész, város fölött.

Kondor

(állat, spany. condor, Sarcoramphus condor Less., S. gryphus Is. Geoffr.), a ragadozók rendjébe, a keselyüfélék családjába tartozó madárfaj. Feje és nyaka csupasz, fején húsos taraj, állán bőrkaréj van. Teste nyulánk, szárnyai hegyesek és hosszuak, farka hosszu. Csőre rövid, erős és a felső káva horgasan hajló. Lábujjai hosszu erős karmokkal vannak ellátva. Szine fekete, acélszinü fémfénnyel; nyaka húsvörös, szemei karminvörösek, csőre szarufekete, lábai sötétbarnák. Hossza 102, szárnyhossza 115, farkhossza 37 cm. A nőstény a himnél valamivel kisebb. A legnagyobb repülő madár, mely D.-Amerikában az Andeseken, Quitótól a 450 déli szélességig 3-5000 méter magasságban él, de gyakran 7000 m. magasságra is felszáll. Társaságban 40-50-en tartózkodnak és döggel, meg élő állatokkal (láma, ló, marha, juh, borju, stb.) táplálkoznak. Hozzáférhetetlen hegyeken fészkel s két nagy, világosbarnán pettyes sárgás-fehér tojást rak. A csupasz földön fészkel. Évenkint csak egyszer költ. A régi peruiak vallásában a K. nagy szerepet játszott. Fogságban jól tartva megszelidíthető. Rokona a királykeselyü (S. papa Dum.).


Kezdőlap

˙