Königswartha

(Rakecy), falu Bautzen szászországi kerületi kapitányságban, 4 km.-nyire a porosz határtól, vasút mellett, (1890) 1029 lak., mesterséges halászattal. 1813 máj. 19-én itt Barclay de Tolly kisebb győzelmet vívott ki a franciákon.

Königs-Wusterhausen

falu Potsdam porosz kerületben, a Notte és vasút mellett, (1890) 2334 lak., szarutárgyak készítésével, malomiparral. A német császár nagy udvari vadászatokat szokott itt tartani.

Könny

az a hígan folyó váladék, melyet a szemür külső zugában elhelyezett K.-mirigyek elválasztanak. Ez a folyadék 98,2 százalék vizet és 1,8 százalék szilárd alkatrészt tartalmaz; a szilárd alkatrészek között, 1,5 százalék fehérje és 1,32 százalék szervetlen sók, kiválólag konyhasó fordul elő. A mirigy folytonosan választja el a K.-vizet s ez nedvesen tartja a szemtekét, miáltal a szemet a száradás ellen megóvja és a szemhártyát átlátszó állapotban megtartja. A feles K.-váladék kiömlését a szemhéj szélén az arcra az gátolja meg, hogy a szemhéjak belső szélét a zsírt elválasztó Meibom-féle mirigyek váladéka zsírréteggel vonja be. E miatt a K. a szemhéjak és szemteke közt a belső szemzugban elhelyezett K.-tócsába, innen a felső és alsó szemhéjon levő egy-egy K.-ponton át a K.-csövecskébe, majd a K.-tömlőbe és a K.-járaton át az orrürbe jut el. Csak ha a K. elválasztása nagy, ugy hogy a jelzett úton le nem folyhatik, akkor ömlik a szemhéjon tul; amint az a siráskor történik. A K.-elválasztást idegbefolyás tartja fenn és szabályozza.

Könnyelmüség

aki a pillanat ösztönzéseinek engedve, cselekedeteinek következményei meg nem fontolja, velük nem törődik, ha pedig ezek bekövetkeznek, súlyukat nem érzi, könnyen tul teszi magát rajtuk: könnyelmünek mondjuk. Ilyen, aki vagyonát elpazarolja, kötelességét nem veszi komolyan, a holnappal nem törődik stb.

Könnymirigy

l. Könny.

Könnynád

(növ.), l. Jóbkönnye.

Könnysipoly

l. Könnytömlő.

Könnytartó palackok

igy nevezték tévesen az antik sírokban talált, tömlőalaku üveg- vagy agyagból való kenőcstartó edényeket.

Könnytömlő

(saccus lacrymalis), a belső szemzug táján a felső állcsont és a könnycsont által képezett árokban fekvő 12-14 mm. hosszu, 3-4 mm. átmérőjü vékony, de elég feszes falu tömlő, mely a könnyelvezető készülék középső részét teszi. Felső részébe nyilnak a felső és alsó pillákból jövő könnycsatornák, alsó része pedig az orrcsatornába folytatódik: ez úton történik a pillák alól a könny elvezetése az orrüregbe, az alsó orrjáratba. - Gyakori szemhurut, vagy nátha következtében hurutossá válhat a K., meggyülik a váladéka, utóbb nyálkássá, genyedségszerüvé válik, a tömlő fala ellazul, kitágul, nem vezeti el a könnyeket az orrba. Folytonos könnyezés bántja az embert. A belső szemzug tájának nyomogatásakor zavaros, szennyes váladék ömlik a szemrésbe (blennorrhoea sacci). Ez a megrögzött baj a szemre annyiban lehet végzetes, hogy a hasonló váladék ferőzheti az esetleg sértett szaruhártyát, éppen azért operálni sem szeretik az olyan ember hályogját, akinek a K.-je hurutos. Némelykor hevenyessé válik a gyuladás, fájdalmasan bedagad a szem, végre megpuhul s belső szemzug tája s fölvágható vagy meleg borogatás alatt magától is megfakad s lassankint mulik a gyuladás. A megfakadás helyén azonban kis nyilás maradhat, mely nem gyógyul be, folyton könny szivárog belőle s föláztatja a bőrt, e nyilás u. n. fisztula vagy könnysipoly. E bajok legmakacsabbak, ha a K.-nek az orrba vivő vezetéke megszűkül, sőt elheged. Az orvoslásnak föladata a fölső könnycsövecske fölhasítása után vékonyabb, majd mind vastagabb ezüst szondákkal tágítani a könnyek útját, hogy zavartalanul szivárogjanak el az orrba. E mellett a tömlőt kiföcskendik, a fisztulát kisütik. Némelykor az egész K. kiirtása lehet szükséges.

Könnyü csapatok

a három főfegyvernem (gyalogság, lovasság, tüzérség) akként kiegészített, kiképezett és felszerelt csapatai, hogy a többi csapatoknál gyorsabban és kitartóbban mozoghassanak s oly akadályokon is gyorsan áthatolhassanak, melyeken a többiek átvezetése nehézségekbe ütközött volna. Fürge, intelligens és merész emberekből állították össze és könnyü lovakkal meg kis öblü ágyukkal látták el. A K.-at főleg a felderítő és biztonságot szerző szolgálatban és nagy csapattömegek mozgatására nem alkalmas vidékeken működtették. A jelenkorban a hadseregek valamennyi csapatait K. módjára szervezik; e század közepéig azonban a gyalogságnál a vadászok, voltigeurök, a huszárok és dsidások és a könnyü ütegek voltak K.-ok.


Kezdőlap

˙