Kriminális

(lat.) a. m. büntető. - K. biróság, l. Büntető biróságok.

Krinoideák

(állat), l. Tengeri liliomok.

Krinolin

(a latin crinis a. m. haj szótól, franc. crinoline), tulajdonképen lószőrből és gyapot fonalakból készült tágabb szövésü szövet, melyet zsákokra, csomagolásra használnak. Újabb időben (a XVIII. sz. óta) ilyen kelméből alsó szoknyákat is készítettek, melyek abroncs-alakban befűzött acéllemezek segítségével harangalakot képezvén, a női felső ruhát feszesen és széles terjedelmü körben tartották. E szoknyákat, melyek először Franciaországban (XIV. Lajos alatt) jöttek divatba, a franciák lószőrszoknyának (crinoline), nálunk kámvás rokolyának nevezték és többé-kevésbé hosszabb ideig viselték. Legutóbb Eugenia császárné, III. Napoleon neje, hogy elpalástolja reményteljes állapotát, 1855 végén annnyira divatba hozta a K.-t, hogy aztán az egész világon viselték. A császárság végső éveiben azonban ismét kiment a divatból s csak igen kevés, az u. n. tournure (vagy condition) maradt meg belőle. A nyolcvanas években culs de Paris név alatt részben ismét felújították a K.-t, de nemsokára elhagyták.

Krinomenon

(gör.) a. m. megkülönböztető jel.

Kriofor

(gör.), készülék, mely a viznek párolgása alkalmával történő melegkötésnek kimutatására szolgál. A készülék áll két egymással kétszer derékszög alatt meggörbített csővel közlekedő üveggömbből, mely annyi vizet tartalmaz, hogy általa az egyik gömb körülbelül felényire meg legyen töltve. Készítésekor arra kell ügyelni, hogy a levegő a készülékben lehetőleg megritkítva legyen. Ha az üres gomböt hideg keverékbe tesszük, akkor benne a vizpárák gyorsan cseppesülnek, mi által a másik gömbben foglalt viz gyors párolgásra indíttatik. Az ezáltal történő melegkötés folytán a hátramaradó viz folyton hül s végre megfagy.

Kriolit

(ásv.), nátrium-aluminium-fluorid (Na3AlF3) fehér, a jéghez hasonló szinéről, valamint könnyű olvadásáról kapta nevét,mely magyarul annyi mint jégkő. 1,5-1,9 m. vastag telepekben terem Grönland D-i részénben Evigtok és Arksut vidékén. Ónkő-tartalmu gnájszban fordul elő, gyakran egyéb ásványokkal együtt, nevezetesen pirittel, kalkopirittel, galenittel, vaspáttal, quarccal, niobittal stb. Krisályos szerkezetü, szemcsés (durva szemü). Három irányban jól hasad és ezekből kezdetben rombos-rendszerünek vélték. A talált táblás, némiképen a hexaéderre emlékeztető apró kristályokon végzett mérések azonban háromhajlásu rendszert derítettek ki. K. 2,5-3,0. Fs. 2,95-2,97. Grönlandon való előfordulása miatt grönlandi pát-nak is mondják. 1857 óta különösen timsót és fluorsavat gyártanak belőle, továbbá szódát és K.-üveget. Dániában (Kopenhága), valamint Pitsburg városában nagy gyárak vannak.

Kriolitüveg

(hot cast poercelain). Fehér, átlátszatlan üveg, melyből az American hot cast porcelain company Pittsburgban porcellánt pótló tárgyakat sajtol. K.-et nyerik kriolit, quarchomok és ónoxid összeolvasztásával. Ez alkalommal fluorszilicium elpárolog és keletkezik aluminium-nátriumszilikát, mely lehüléskor kristályos, tehát átlátszatlan lesz. A hozzá kevert ónoxid az üveget fehérebbé és átlátszatlanabbá teszi. A kriolit helyett a belőle gyártott nátrium-aluminiatot is alkalmazhatják.

Kripta

l. Sírbolt.

Kreipteia

l. Heloták.

Kriptikusok

l. Kenotikusok és kriptikusok.


Kezdőlap

˙