Ktesibios

görög matematikus, szül. Aszkrában Kr. e. 150 körül, II. Ptolemaios Euergetes uralkodása altt (Vitruvius szerint Alexandriában), borbély fia volt. K. tapasztalván, hogy összeszorított leveő, ha a légkörbe szabadul ki, hangot ad, vizorgonákat, viznyomással működő műveket, automatákat és vizórákat (klepszidrákat) szerkesztett. Mindezen műszereknél K. fogaskerekeket alkalmazott. Szivattyuja nem sok eltérést mutat a még most is használatban levőktől Egy ilyen régi koru szivattyut Castrum novum romjai között Civita Vecchiánál találtak. Vitruvius szerint még más ilyforma készüléket is szerkesztett; bizanci Philon pedig a szélpuska feltalálását is neki tulajdonítja.

Kteszifon

ókori város, melynek görög neve a persa Tajzafun kiforgatásából eredt; a Tigris folyó balpartján feküdt, szemtől-szembe Seleuciával; ksőbbi időben Assziriának legjelentősebb városa és a pártus királyok régi székes fővárosa volt. A római korban erős vár, mely a pártusháboruk idején ismételten (Trajanus, Septimius Severus és Probus alatt) a rómaiak kezébe került. Romjai El Madein mellett.

Kth.

latin növénynevek után Kunth K. Zs. (l. o.) nevének rövidítése.

Ktonios

(gör.) a. m. földi, földalatti, a földalatti istenek mellékneve, akik egyrészt a vetések termékenységét idézik elő, másrészt pedig a meghaltakat maguk köré gyüjtik. A K. melléknevet különösen Demeter, Persephone, Pluton, a delfii Dionysos és Hermes viselik.

K. u.

l. K. e.

Kua

három viziarányos vonal, a khinai agyagedények jelképes díszítménye. A [ÁBRA] jelképe Yannak, azaz a férfiasnak, a tökéletesnek, a kereknek; [ÁBRA] jelképe Ynnek, a nőinek, a gyarlónak a szögletesnek. Az egyikből a másikra az átmenetet képezi e nyolc tagból álló lánc: [ÁBRA]

A K. egyszersmind alapja a khinai irásnak. Lehetséges, hogy a khinai edényeken előforduló és a görög meander-szalaghoz hasonló díszítmény szintén a K.-ból származik.

Kuando

(alsó részében Csobe), folyó D.-Afrikában, Angola portugál gyarmatban, a Lucsasze nevü vidéken 1362 méter magasban ered, Linyanti környékén az ugynevezett Csobe-mocsarakká szélesedik és Mpaleránál a felső Zambézibe torkollik.

Kuandu

(állat), l. Cercolabes.

Kuang-cso-fu

l Kanton.

Kuango

(Kwango) a. m. Zaire (l. o.).


Kezdőlap

˙