Lac

(lak), kelet-indiai pénzszámítás, l. Lak.

Láca

kisközség Zemplén vmegye bodrogközi j-ban, (1891) 1038 magyar lakossal.

Lacaille

(ejtsd: -kájj) Miklós Lajos, francia csillagász, szül. Rumignyben 1713 márc. 15., megh. 1762 márc. 21. Eleinte teologiával foglalkozott, de Cassini és Maraldi befolyása folytán csillagászatra adta magát. Előbb a francia fokmérés szolgálatában állt, majd 1739. a College Mazarinben a matematika tanára, 1741. az akadémia tagja lett. Az akadémia megbizásából 1751-54. a Jóreménység-fokán tartózkodott, hol fokmérést végzett s különösen számos déli csillagot figyelt. Jegyzéke, Coelum australe stelliferum (Páris 1763 és London 1847), közel 10 000 csillag helyzetét adja. Visszatérte után a College Mazarin kis obszervatoriumában szorgalmasan folytatja számításait, észleleteit és irodalmi működését és Lalande itélete szerint tudományos tulmegerőltetése is okozta halálát.

La Calprenede

francia regényiró, l. Calprenede.

Lacarak

politikai község Szerém vármegye mitrovicai j.-ban, (1891) 3491 horvát-szerb és német lakossal, postahivatallal és postatakarékpénztárral.

Lacava

Péter, olasz államférfiu, szül. Basilicata tartományban 1835. Miután jogi tanulmányait Nápolyban bevégezte, részt vett az 1860. forradalom előkészületeiben, majd az új kormány alatt nápolyi rendőrfőnök lett, 1870. balpárti programmal képviselővé választották s midőn pártja 1876. kormányra jutott, Nicotera belügyminiszteri vezértitkárrá nevezte ki, mely állásától egy év mulva visszalépett. Depretis alatt megint vezértitkár lett a közmunkák minisztériumában, mig 1889 márciusában Crispi az akkor szervezett posta- és távirdaügyi minisztérium vezetésével bizta meg. 1891 febr. Crispivel együtt visszalépett, 1892 máj. 15. újra belépett a kabinetbe, ez ízben a földmivelésügyi minisztérium élére került, de félév mulva társaival együtt újra megbukott.

Lacaze-Duthiers

(ejtsd: lakáz-dütjer) Félix József Henrik, francia zoologus, szül. Lot-et-Garonne départementban 1821. Párisban orvostudományokat tanult s 1854. a zoologia tanára lett Lilleben. Innen 1865. a párisi természetrajzi muzeumhoz, 1868. az egyetemre nevezték ki. 1873. Bretagne partjain, Roskoffban egy zoologiai állomást állított fel. Művei közt a fontosabbak: Mémoire sur la pourpre (Páris 1859); Histoire naturelle du corail (u. o. 1863); 1873 óta az Archives de la zoologie expérimentale c. folyóiratot adja át.

Lac.-Duth.

latin állatnevek után Lacaze-Duthiers (l. o.) nevének rövidítése.

Lac-Dye

l. Lak-lak.

Lacedemonia

l. Spárta.


Kezdőlap

˙