Lasting

a. m. everlasting (l. o.).

Lastman

Péter, hollandi festő, szül. Amsterdamban 1583., megh. u. o. 1633. Tanuló éveit Haarlemben töltötte, azután hosszabb időt töltött Olaszországban, hol egészen Elsheimer hatása alatt állott. Legjelesebb művei: Menekülés Egyiptomba (göttingai muzeum); A kamarás megkeresztelése (berlini muzuem); Dávid király a templomban (braunschweigi muzeum); Odysseus és Nausikaa (augsburgi muzeum); Midas király (casseli képtár); Lázár föltámasztása (hágai muzeum). Műveiben nem egy vonás emlékeztet Rembrandtra, aki egy ideig tanítványa volt L.-nak.

Last, not least

(ang. ejtsd: lászt nat liszt) a. m. végső de nem utolsó, Shakspere Lear király c. tragédiájából vett szálló ige.

Lasz

Beludsisztan egyik vidéke, l. Lusz.

Lasz

Samu, pedagogus, született Szergényben (Vas) 1859 december 18. Iskoláit Sárvárt, Pápán, Sopronban és Budapesten végete. A budai főreáliskolában mint gyakorló tanár 1882-85. működött. Egyidejüleg az országos meteorologiai intézetben mint tollnok dolgozott és Schenzl Guido vezetése alatt klimatologiával foglalkozott. 1886 jul. tankerületi tollnok lett a győri főigazgatóságnál, egyúttal pedig a győri főreáliskola helyettes tanára, hová 1888. végleg rendes tanárrá is kinevezték. Az ismeretterjesztő zoologiai és geologiai köréből való volt három nagyobb önálló és pályanyertes értekezése: A vulkanizmusról (1883); Szövőfonó mesterek (1886) és Egy átkos kis légyről (a kolumbácsi légy, 1894). Átdolgozta Prante növénytanát (Páter Béla kolosmonostori tanárral, Budapest 1894). A hazai tanügy történetéhez becses adalékokkal szolgál a millenium alkalmából irt műve: A győri m. kir. főreáliskola monográfiája (Győr 1895).

Lászai

János, l. Garázda.

Laszgori

kikötő az Adeni-öböl mellett, l. Szomalok földje.

Laszithi

hegytömeg Kréta keleti felében az Ida és Szitia közt; legmagasabb csúcsa a Sztavro (2164 m.).

Laszk

az ugyanily nevü járás székhelye Piotrkov (ettől 45 km.-nyire) orosz-lengyel kormányzóságban, a Warthe egyik mellékvizénél, (1892) 6930 lak., posztószövéssel, cukorgyártással.

Laszkárok

az angolok által Cejlonban és Hongkongban a gyarmatok biztosítására tartott csapatok, melyeknek kelet-indiai benszülöttekből álló legénységét brit tisztek vezénylik.


Kezdőlap

˙