Lebrun Alfred

Hennequin Alfréd (l. o.) irói neve.

Lebstück

Mária, az 1848-49. szabadságharc katonája, szül. Zágrábban 1830 aug. 15. jómódu kereskedő szülőktől, megh. Újpesten 1892 máj. 30. A bécsi forradalom kitörésekor a jogászcsapatba állt s végigharcolta ugy a márciusi, mint az októberi forradalmat. Október végén a torlaszharcok egyikében bal arcán sebet kapott. Bécs feladása után Magyarországba menekült s belépett a német légióba, majd pedig a tiroli vadászok közé, hol általánosan «Károly vadász» néven ismerték. Ezen minőségben részt vett a branyiszkói csatában. A kápolnia csatában az őket üldöző 3 vértes közül kettőt lelőtt, mire Dembinszky a csatatéren hadnaggyá léptette elő. Ugyanezen csatában fején sebet kapott, melyből amint felgyógyult, a Miklós-huszárok közé lépett s nemsokára főhadnaggyá neveztett ki. Részt vett Buda ostromában s a szabadságharc leveretése után az aradi várban hat hónapig volt bebörtönözve. Neje lett Jonák tüzérkapitánynak, kitől egy fia született; midőn férje meghalt, sok küzködésen és nyomoruságon ment keresztül, mig végre az orsz. honvéd-egylet 25 frt havi nyugdíjat adott neki.

Lebu

(Leuvu), Arauco (ettől 50 km.-nyire) chilei tartomány fővárosa a L. torkolatánál, vasút mellett, (1882) 7000 lak., szénbányákkal és szénexporttal.

Lebunkózás

v. kiirtás, veszedelmes fertőző betegségben, p. keleti marhavészben, veszettségben, takonykórban, súlyos rühösségben szenvedő állat leölése és szőröstül-bőröstül való elásása v. más módon való megsemmisítése. Ezzel szemben a leölés v. levágás az állat testrészeinek és húsának értékesítését, utóbbiét közfogyasztás céljaira is, nem zárja ki. L. Állategészségügy.

Lebus

járás és város Frankfurt porosz kerületben, az Odera és vasút mellett, (1890) 2570 lak., cukorgyárral és gőzmalommal. L. 1325-től kezdve püspöki székhely volt. 1385. a püspök székhelyét Fürstenwaldeba tette át. A püspökséget 1598-ban Joákim Frigyes őrgfóf szekularizálta. V. ö. Wohlbrück, Gesch. d. ehemaligen Bisthums L. (1829-1832).

Léc

keskenyebb és vékonyabb fakelme; keresztmetszete négyzet v. hossznégyzet 20, 26, 33 mm. vastag és legfölebb kétszer ily széles. A fenyőfaléc rendesen hulladékfából készül, a deszkák szélezésénél. Butor- v. széklécek, melyeket hajlított butorokhoz használnak, bükkfából valók. Párkányléc vagy rámaléc butorok párkányaihoz való profilált lécek. - A hajósok L.-en azt a rudat értik, amellyel a viz mélységét mérik. A L. alsó végétől fölfelé v. lajafánt bogokkal v. különböző szinre festett övekkel, mértékjelzéssel van ellátva. A mérték régebben általában a láb és az u. n. marok (6 hüvelyk) volt, újabban a deciméter szerinti beosztás mind általánosabbá lesz. - L. és lécárok az anatomiában, l. Fül.

Lecanium

Ill. (állat), a félfedelesszárnyuak rendjébe, a növényi tetvek csoportjába és a pajzstetvek családjába tartozó rovarnem, melynek himjei 2 farksertével vannak ellátva, csápjaik 8, illetőleg 9 taguak; a nőstények kifejlődve helyüket nem változtatják, hanem a növényekhez szívják magukat és igy rakják le petéiket, amelyeket holtuk után is betakarnak. Több faja nevezetes, u. m. L. ilicis (kermestetü), L. vitis (szőllő-pajzstetü), L. robiniarum (akác-pajzstetü) stb. Lásd Pajzstetvek.

Lecanora

Ach. (növ.), kérgestelepü zuzmó, kövön és fa kérgén nő, európai fajaiból orseillet és lakmuszt készítenek, l. Lakmusz zuzmó és Rocella.

Lecanora-sav

v. orsellsav, C16H14O7, több festőzuzmóban, különösen a Roccella tinctoriában keletkezik. Tisztán szintelen, szagtalan és ízetlen kristály, vizben nehezen, alkoholban és éterben könnyebben oldódik, 153°-nál megolvad; el nem illan, alkáliákkal v. vizzel főzve előbb orsellinsav, azután orcin és szénsav lesz. Ammoniakális oldatban a levegőn megpirosodik.

Le Cap Haiti

máskép Cap Haiti, vagy Cap Français és röviden Le Cap is, a Haiti köztársaság É-i tartományának fővárosa, 135 km.-nyire északra Port-au-Princetől, élénk kereskedő város jó kikötővel, (1887) 29 000 lak. 1842. egy földrengés romba döntötte, azóta is sokat szenvedett a pogárháborukban. 1892. kivittek 71 778 zsák kávét, 420 000 font kakaót és festőfát.


Kezdőlap

˙