Lilybaeum

ókori hegyfok Sziciliában, a szigetnek nyugati részén. Régi időtől fogva meg volt erősítve és több háboruban fontos hadállást alkotott. Már a karthagóiak várost építettek és 20 ezer főnyi helyőrséget tartottak itten. Az erősség, melynek kivált árkát bámulta meg az ókor (60´ széles és 40´ mély) 250. kitartóan ellentállott a rómaiaknak, ugy hogy csak a békekötés után került kezökbe. A rómaiak idejében a 2 sziciliai quesztornak egyike itt lakott. A régi város déli részének falai közé épült a mostani Marsala (l. o.).

Lim

a Drina jobboldali mellékfolyója; Montenegro határán Guzinje közelében, a Zljeb-hegyen ered és ÉNy-nak folyik; hossza mintegy 200 km., vizterülete 5625 km2; medre sok helyen meredek sziklafalaktól van körülvéve. Novibazarnak a L.-től Ny-ra fekvő részét, a Limvidéket, a berlini szerződés értelmében osztrák és török csapatok tartják megszállva; a fő állomások: Plevlje, Priboj és Prjepolje.

Lima

1. az ugyanily nevü departamentónak és Peru D.-amerikai köztársaságnak fővárosa és érseki székehly, a Rimac mindkét, de különösen a balpartján, 10 km.-nyire a torkolatától, vasút mellett, 156 m. magasban, (1891) 103 556 lakossal, köztük 1/3-nál több fehérbörü, kreol és idegen, 1/10 néger, a többi indus és korcs; az 1551-ben V. Károly császártól alapított egyetemmel (Universidad de San Marcos), amelynek jogi, orvosi, politikai, teologiai és természettudományi fakultása van; 1874. alapított bányász- és mérnöki főiskolával, amelynek jó gyüjteményei és laboratoriumai vannak; katonai és bábaiskolával; nyilvános könyvtárral; nemzeti muzeummal perui régisek és természetrajzi gyüjtemények számára és egy földrajzi társasággal; továbbá különböző jótékonysági intézetekkel. Az ipar jelentéktelen; kikötőül Callao szolgál. L. nagyobbára egyenes, egymást deékszögben metsző utcákból áll, amelyeket nagyobbára 2 emeletes, balkonos, sártéglákból épített házak szegélyeznek. Egykori körfalai helyén sétaterek vannak. 33 tere közül a jelentékenyebbek: a Plaza Mayor, amelyen áll a székesegyház és egy pompás bronzkút; a Plaza de Bolivar a Libertador lovas bronzszobrával; a Paseo de la Exposicion állatkertel és az Amerikát fölfedező Kolumbus márványszobrával és a Paseo de los Descalzos. A rimacon egy régi kőhíd és egy modern vasúti híd vezet át. A 67 temploma és kápolnája közül a legjelentékenyebbek: a székesegyház Murillo egy Veronikájával: a szt. Ferenc-templom kék faience- és freskódíszítésekkel; a Mercedes- és a szt. Ágoston-templom. A jelentékenyebb profán épületek: az egyetem, a Penitenciaria 350 fogolyra, a pénzverő, az országház stb. L.-t 1535. Pizarro Ferenc alapította, Ciudad de los Reyes néven. 1545. lett érseki székhellyé. A gyakori földrengések közül a legnagyobb pusztítást az 1746-iki okozta, midőn 60 000 főből álló lakossága közül 5000 pusztult el. 1881. 3 napi harc uátn a chileiek foglalták el. V. ö. Middendorf, Peru. I. (1894). - 2. L., Allen county székhelye Ohio É.-amerikai államban, 122 km.-nyire Columbustól, az ottawa és több vasúti vonal mellett, (1890) 15 981 lakossal, vaggon-, papir-, dinamit-, gépgyártással, petroleumfinomítókkal.

Limaceák

(állat), l. Meztelen csigák.

Limagne

(ejtsd limány) nagy és termékeny síkság Puy-de Dôme francia départementban, amelyet az allier öntöz.

Limakográfia

(gör.), az állattannak az a része, amely a csigák rendszertani leirásával foglalkozik, ez tehát egy része a malakologiá-nak, amely az összes lágytestüek leirásának és ismertetésének tana.

Limanowa

az ugyanily nevü galiciai kerületi kapitányság székhelye, 58 km.-nyire Krakótól, vasút mellett, (1890) 1603 lakossal, közelében naftaforrásokkal.

Limány

a. m. hókony (l. o.)

Limasol

város, a. m. Limisszo (l. o.)

Limatura

(lat.) a. m. fürészpor. L. ferri, vaspor.


Kezdőlap

˙