Maglód

nagyközség Pest-Pilis-Solt-Kiskun vmegye pesti felső j.-ban, (1891) 1667 magyar lak., vasúti állomással, posta- és táviróhivatallal és postatakarékpénztárral.

Maglód

-nemzetség, a Névtelen szerint Töhötömtől, Harka atyjától, Gyula és Zsombor nagyatyjától származott. E nemzetségnek okleveles nyoma nincs, de emlékét több helynév őrzi.

Máglya

farakás halottak vagy tűzhalálra itéltek elégetésére. Különösen vallásuk miatt elitélteknél használták ugy a rómaiak a keresztények üldözésénél, mint az inquizició az eretnekek (a boszorkányok) kiirtására; az utóbbi azzal az ürüggyel, hogy az egyháznak tilos vért ontani.

Magma

(gör.), a geologiában és petrográfiában az az izzón folyós tömeg, amely a föld belsejében a kőzetanyagokat alkotja, illetőleg amelyből a vulkáni kőzet kikristályosodik. M.-bazalt, l. Bazalt.

Magna charta

(lat.), Aranybulla és Habeas Corpus.

Magna Graecia

l. Italia.

Magna mater

l. Kybele.

Magnanimitas

(lat.) a. m. nagylelküség.

Mágnások

l. Országnagyok.

Magnavacca

olasz kikötő, l. Comacchio.


Kezdőlap

˙