Mahanáim

régi jelentékeny város a Jordán K-i részén, Isboset székhelye (II. Sam. 2.).

Mahanoy-City

város Pennsylvania É-amerikai állam Schuylkill countyjában, 24 km-nyire Pottsvilletől, vasút mellett, (1890) 11286 lak.: a környékén nagy szénbányákkal.

Maháradsa

(szanszkrit) a. m. nagy király. A magas rangu ind hivatalnokok és fejedelmek szokásos címe Indiában. L. még Malajok.

Maharatti

mahratti, helyesebben maráthi, árja eredeti indiai nyelv (l. o.). Nyelvtanok: Stevenson, Principles of Marathee grammar (4. kiad., Bombay 1868); Navalkar, The students marathi grammar (2. bővített kiad., u. o. 1880). Maharatti és angol szótárak: Molesworth és Candy Marathee-english dictionary (u. o. 1. kiad. 1831, 2. bővített kiad. 1857); Padmanji, Baba, Englishmarathi dictionary (u. o. 1870).

Maharattok

(maratha, mahrattok), Brit-Indiában lakó nép: azt a területet lakja, melyet keleten a nyugati ghatok, északon a taptik, délen a Kisztma felső folyása és nyugaton a haidarabadi nizam birtokai határolnak; az utóbb említett államot kivéve, tehát különösen Indorban és a bombayi elnökség középső területein laknak. A M. etnologiai viszonyait biztosan megállapítani nem lehet; nyelvük és hagyományaik szerint itélve az árja népcsaládhoz tartoznak, de külsejük után inkább dravidák (l. o.); minden bizonnyal keverék nép. A M. ma földmívelők, a Kunbi osztályba valók, tehát szudrák. Külsejük szerint középtermetüek, átlag 1-6 m. magasak, arcuk inkább dravida-alkotásu, erősen kiálló pofacsontokkal, kis szemüek, gyakran pisze orruak, bőrük szine barna, több árnyalatban; az igen kis termetü asszonyok különösen világos szinüek, de semmikép sem szépek. A M. erősebb alkotásuak, mint É-India lakói, igen szívósak és ezért mindig jó katonák voltak. A M. számát, ha a nyelvüket (marathi) vesszük zsinórmértékül, az 1881. számlálás szerint 16966665 lélekre tehetni, kik közül 9 millió bombayi, 3 milliónál több a haidarabadi és körülbelül 2 millió lélek a berari és a többi központi tartományokra esik. A történelemben a M. kr. e. 640-ben említtetnek először; Azoka király alatt (Kr. e. 246.) terjedt el köztük a budhizmus, függetlenségüket az első mohammedán betörések óta vesztették el mindinkább. De a mongol császárok uralma nem verhetett erős gyökeret náluk és 1648. Szivadsi vezérlete alatt teljesen lerázták magukról ezen igát és megkezdték hódító hadjárataikat. De a belső villongások csakhamar tönkre tették a M. hatalmát és midőn 1714. a főnöki hatalom (peisva) örökössé vált egy családban, ennek uralomvágya polgárháborura vezetett. Az 1761 jan. 6. Panipatnál Ahmed sah ellen vívott szerencsétlen csata, melyben 200000 maharatt esett l, végkép megbuktatta a peisva hatalmát. Azóta egyes országnagyok külön-külön vezették a M.-at és mióta az észak-indiai társaság elleni harcokban 1818. teljesen megsemmisült a M. politikai önállósága, a régi birodalomnak csak romjaiként maradtak meg a M. által kormányzott Baroda, Gvalior, Indor s már kisebb hűbéres tartományok.

Maharrak

a Bahrain, vagy Aval szigetcsoport egyik kis szigete a Persa-öbölben; a szigeten levő Arad (Pliniusnál Aradus) városban székel a sejk és az angol rezidens.

Mahaska

couty Iowa É-amerikai államban 1500 km2 területtel, 25200 lak., Olskaloosa székhellyel.

Mahavat

v. mahaut, az elefántok vezetője s ápolója.

Mahavelona

v. Foulepointe, tengeri kikötő Madagaszkár szigetén.

Mahavira

a dsaina-szekta alapítójának egyik neve. l. Dsaina.


Kezdőlap

˙