Matura-gyémánt

(ásv.), a jácint cirkonféleségének kereskedelmi neve.

Maturin

város Bermudez venezuelai államban a Guarapiche mellett, a Karibi parti hegységtől D-re, mintegy 10000 lak., akik Trinidaddal és Cumanaval elég élénk kereskedést űznek.

Maturitas

(lat.) a. m. érettség; examen maturitatis, érettségi vizsga; testimonium maturitatis, érettségi bizonyítvány; maturus, érett.

Maturo

l. Unitáriusok.

Matuska

(orosz) a. m. anyácska.

Matuska

János, tót költő, szül. Alsó-Kubinban 1821., megh. u. o. 1877. Iskoláit Pozsonyban végezte. 1848., noha lelkész volt, tényleges részt vett a Hurban-féle fölkelésben. Később megyei hivatalnok lett. Fiatalabb korában a költészettel is foglalkozott s nagyszámu lirai és elbeszélő költeményei elszórtan jelentek meg.

Matuta

(v. Mater M.), római, Janusszal rokon istennő, kit mint a szülésnél segítő védőt tiszteltek; ezért ünnepeit is (Matralia, jun. 11.) leginkább az anyák ülték meg. Ugy is tisztelték, mint a tenger s a kikötők védőasszonyát s azért később Ino Leukotheával azonosították.

Matutinum

(lat.) a. m. reggel. A katolikus egyház nyelvén a papi zsolozsma-imádságnak egyik reggel, vagy előtte levő nap estefelé elmondandó első részét jelenti. Áll ez imádság zsoltárokból, olvasmányokból, dicsőitő énekből (himnuszból). A M. elnevezés onnan eredt, hogy hajdan hajnalban, reggelre volt elvégzendő. L. Horae canonicae.

Matuzsálem

(tulajdonképen: Methuselah), Enok fia, Lámek atyja és Noé nagyatyja, aki Mózes I. k. 4, 27 szerint 969 évig élt.

Mátyás

apostol, szent Krisztus mennybemenetele után, a Szentlélek eljövetele előtt az apostolok s Krisztus hivei imádságára választatott apostollá. Egyike volt Krisztus tanítványainak. Választása sorsvetés által történt. Közte és József nevü tanítvány között történt meg a választás. A hagyomány szerint Szentföldön és Etiopiában tanított. Etiopiából Jeruzsálembe visszatérvén agyonköveztetett s holta után feje vétetett. Ereklyéit szt. Ilona császárné a trieri püspöknek ajándékozta. Trier mint védőszentjét tiszteli. Emléknapja febr. 24., szökő évben febr. 25., a görögöknél aug. 9.


Kezdőlap

˙