Med.

lat. növénynevek után Medicus Frigyes Kázmér német botanikus (1736-1809) nevének rövidítése. A mályvaféléket meg az amerikai fákat és cserjéket ismertette.

Médaille

(franc., ejtsd: medally, a lat. metallum-tól) a. m. emlékpénz, érem; médailleur, éremvéső, bélyegmetsző.

Médallion

(franc., ejtsd: medallyon), a numizmatikában a nagy emlékérmek (l. o.) neve. M. továbbá a keretbe foglalt és kerek v. oválalaku lap fémből vagy más anyagból, melyen festett, rajzolt vagy vésett arckép, vagy valamely más ábrázolás van. Az építészetben kerek vagy oválalaku mező, mely díszül és üres fölületek élénkítéséül szolgál.

Medak

politikai község Lika-Krbava vmegye gospići j.-ban. (1891) 1390 horvát-szerb lakossal, postahivatallal és postatakarékpénztárral. Felette a hasonnevü vár (Medacka gradina).

Medan

K-i Szumátra kormányzóságának fővárosa (1891) 11 238 lak., köztük 362 európai és 5994 khinai.

Medárd

szent, hitvalló, noyoni püspök, 530. ladomér, Pikardia püspökének halála után püspökké választatott. A hunnok és vandalok betörése után püspöki székét a megerősített Noyon városba tette át. Utóbb a tournayi egyházmegye kormányzását is át kelle vennie. A tournayi egyházmegye pogány népét, a flandriaiakat nagy fáradsággal megtérítette. Noyonban Radegund királynét, Chlotar nejét a diakonisszák közé fölvette. Ezután nemsokára megh. 545. M. a hazánkban is dívü rózsaünnepélyek megalapítója. A rózsaünnepély ünnepélyes kitüntetése a község legerényesebb hajadonának. Emléknapja jun. 8.

Meddáh

(arab) a. m. dicsérő, magasztaló; mohammedán országokban igy nevezik a mesemondókat, kik kávéházakban, köztereken és egyéb nyilvános helyeken nagy közönséget szoktak maguk köré gyüjteni és a népies hősökről regélni. Amennyiben előadásuk versekkel van tarkítva, ez utóbbiak előadását zeneszerrel szokták kisérni. A hallgatók önkéntes baksissal adóznak a M.-oknak.

Meddő

a nem szaporodó (magtalan) nőstény állat.

Meddőfa

v. csonk (ném. Bagienraa; ol. pennone secco; ang. crossjack yard), a keresztárboc legalsó vitorlafája, mely csak ritka esetben hord vitorlát. Ha vitorlát visel, inkább kereszttörzs-vitorlafának mondják. L. Árbocozat melléklete P.

Meddő him

(növ.), l. Álhim.


Kezdőlap

˙