Midland

(ejtsd: midlend), county Michigan É.-amerikai államban, 1380 km2 területtel, 6975 lak., M. székhellyel.

Mid-Lothian

(ejtsd: -lothienn) vagy Edinburgshire, a három Lothian (l. o.) skót grófság közt a középső, 951 km2 területtel, (1891) 343 276 lak. A parti síkság mögött emelkednek a Pentland-Hills, amelyeknek ágai, a Braid- és Blackford-Hills, egészen Edinburg közeléig nyulnak. DK-en emelkednek a Moorfoot-Hills. A North- és South-Esk, a Leith és az Almond a folyói. Csatornái közt a legjelentékenyebb a Unions-canal. Az éghajlat nedves. A bányászat mészköveket, porcellánföldet, szenet főképen kőszenet (Dalkeithnél) szolgáltat. A Moorfoot-Hills környéke termékeny. Gabona-, zöldség- és gyümölcstermelés meg halászat a főfoglalkozás. A főváros Edinburg; a fő kikötőváros Leith. M. grófságban választották Gladstonet 1880 óta képviselőnek, mig a közélettől vissza nem vonult; itt fejtegette Gladstone rendesen programmját és itt kezdette meg körútját is a választások küszöbén.

Midolin

a fraktur és gotikus betük közé eső betüfaj, mely kerekdedsége folytán az antiqua betühöz is hasonlít. L. Betünemek.

Midouze

(ejttsd: miduz), 155 km. hosszu folyó Gers és Landes francia départementokban; a Douze- és Midou egyesüléséből Mont-de-Marsannál keletkezik, Hourtguetnél az Adourba torkollik. 43 km.-nyi hosszuságban hajózható.

Midrás

(héber) a. m. magyarázat, kutatás; szorosan véve az az irodalom, mely a biblia magyarázásával foglalkozik. L. Zsidó irodalom.

Midriatikumok és miotikumok

(gör.), olyan szerek, melyek a szembogár (pupilla) nagyságát változtatják; amazok kitágítják (midriazis), emezek megszűkítik (miozis). Leginkább használt midriatium az aptropin 0,5-1%-os oldata. Azonban ha hosszabb ideig kell atropint használni, némelykor kötőhártyagyuladást kelt, ugy hogy föl kell vele hagyni. Ilyen esetekben más hasonló hatásu szerrel helyettesíthető; ilyenek a hioszciamin, düboazin, hioszcin, szkopolamin, homatropin, kokain. Legerősebb miotikum az ezerin, de kellemetlen mellékhatásai vannak, azért inkább a pilokarpin 0,5-2%-os oldatát használják. Hasonló hatásu, de nem használt szerek a muszkarin, nikotin, opium. Mindezen szereket vizben oldva csöppentő csővel, csöppentő üveggel, metszett lúdtollal, ecsettel v. kávés kanálba csöppentve csöpögtetjük a lehúzott alsó szemhéj belső zugába. Fölszívódnak s a szivárványhártyát érvén, 5-15 perc mulva fejtik ki hatásukat.

Midriazis és miozis

(gör.), amaz a szembogár tágabb, emez a szűkebb voltát jelentik. A szembogár v. pupilla rendes tágsága mintegy 4 mm., fiatal korban valamivel tágabb (4,5 mm.), bár újszülött gyermeké szűk, öregebb korban is szűkebb (3 mm.); közellátó szem pupillája általában tágabb (5-6 mm.), a messzilátó szemé szűkebb (2-3 mm.). Megszűkül a pupilla, ha a két szem közelre nézésre alkalmazkodik és összenéz. Világosságban a szembogár szűk, homályos helyen tág; teljesen sötétben, miként hirtelen föllobbanó fényben történt fotografálások bizonyítják, legnagyobb tágságát éri el (8-9 mm.), ellenben alvás közben megszűkül, valamint altatás folyamán is. Kitágul az ijedt ember szeme bogara, ugyszintén azoké, akik nehezen lélekzenek. Kóros tágulást okoz a szemmozgató ideg azon ágának bénulása, amelyik a pupilla szűkítő izmát mozgatja; a bénulásos pupilla közepesen tág (6 mm.), világosság behatására, valamint közelre nézéskor alig v. éppen nem szűkül, tágító szerrel azonban még jobban kitágítható. A pupilla teljes kitágítását okozzák a tágítószerek (midriatikumok); megszűkítik a szembogarat a szűkítő szerek (miotikumo).

Midshipmen

(ang., ejtsd: midsipmen), az angol és északamerikai haditengerészetben a tengerészhadapródok elnevezése.

Miechow

Mátyás, a szépművészetek s orvosi tudományok doktora és krakói kanonok, 1518. az ázsiai és európai Sarmatiáról kiadott művével (Tractatus de duabus Sarmatiis, Bécs 1518, 4-r., számozatlan 58 lap) hiresedett el, mint Oroszország első leirója. Műve, melyet Thurzó Szaniszlónak ajánlott, tele van magyar vonatkozással; különösen érdekes a magyarok őshazájára s a tatárjárásra vonatkozó rész. Németre fordítva még azon évben kiadta Mair J. von Eckh. (Tractat von baiden Sarmatien, Augsburg 1518, kis 4-r. 32 és 6 levél). Második kiadása Münsternél (Novus orbis regionum stb., Basel 1532) a 482-531. lapon.

Miechowitz

falu Oppeln porosz kerületben, 5 km.-nyire Beuthentől, (1890) 4550 lak., galmáj-, ólom- és vasércbányákkal.


Kezdőlap

˙