Miholjac dolnji

politikai község Verőce vármegye alsó-miholjaci j.-ban, (1891) 3274 horvát, magyar és német lak., a járási szolgabirói hivatal és járásbiróság székhelye, van takarékpénztára, vasúti állomása, posta- és táviróhivatala és postatakarékpénztára.

Miholjac gornji

politikai község Verőce vármegye slatinai j.-ban, (1891) 1315 horvát-szerb lak.

Miholjsko

község Modrus-Fiume vmegye vojnici j.-ban, (1891) 1190 horvát-szerb lak.

Mihovljan

politikai község Varasd vmegye zlatari j.-ban, (1891) 2528 horvát lak., postahivatallal és postatakarékpénztárral. Hozzátartozik Sutinszko fürdő (l. o.).

Mihráb

(arab), a kibla (l. o.) irányát jelző fülke a mecsetekben; ez elé áll az imát vezető imám.

Mijares

(ejtsd: miharesz) vagy Millares, 145 km. hosszu parti folyó K-i Spanyolországban. Teruel tartományban ered, fölveszi a Rio Villahermosát, számos öntöző csatornája termékenyíti a Castelloni-síkságot, azután Almazora és Villareal közt a Földközi-tengerbe torkollik.

Mijaszk

(Mijaszkij Szávod), orosz város az orenburgi kormányzóság Trojck kerületében, a Mijasz folyó és egy vasútvonal mentén; (1885) 9448 lak.

Mijatovics

Csedomil, szerb tudós és államférfiu, szül. Belgrádban 1842 okt. 6. Közgazdasági és történeti tanulmányait Münchenben és Lipcsében végezte, 1866. visszatért Belgrádba, hol azonnal az ottani főiskolán a közgazdasági- és pénzügytan tanára lett. Kiváló szaktudománya folytán M. nemsokára Szerbia legkitünőbb irói közé tartozott, és tanulmányai Szerbia régibb történetéről a legjobbak e szakmában. E dolgozatok alapján a szerb tudós társaság és a zágrábi délszláv akadémia tagjának választatott. 1869. a pénzügyminisztériumban osztálytanácsos lett és 1873. Risztics elnöksége alatt, továbbá 1874. marinovics alatt és 1875. Stefanovics alatt pénzügyminiszter volt. 1874. óta mint Risztics határozott ellenfele a konzervativ párthoz csatlakozott és 1880 okt. 31. Pirocsánác miniszterelnöksége alatt a külügyi és pénzügyi tárcát vette át. Ő hozta létre a vasutak építésére vonatkozó szerződést a Bontoux-társasággal, ő rendezte az államadósságot és aláirta az Osztrák-Magyarországgal kötött kereskedelmi szerződést. A külügyi tárca vezetésétől azonban nemsokára ellátott és csak a pénzügyminisztériumot tartotta meg. 1883. ezt is letette és londoni követté neveztetett ki, amely állásról 1887. visszahivatott. Azóta mint nyugalmazott miniszter Londonban és Belgrádban fölváltva él.

Mijl

volt hollandi mérföld, a. m. 5,85 km., jelenleg a kilométer hollandi neve.

Mik.

latin növénynevek után Mikan J. C. (1769-1844) prágai tanár nevének rövidítése. Irt a braziliai flóráról.


Kezdőlap

˙