Nagyzási hóbort

(megalomania), az elmekóros tünetek ama csoportja, mely fokozott önérzetben, öntulbecslésben, fokozott jókedvben és az ezekkel kapcsolatos téveszmékben áll. A. N. tartalma igen különböző és a lehetőség határaitól egészen a legbarokkabb képtelenségekig ingadozik. A könnyü és muló maniakalis izgalom, melyben a betegek piperézik magukat, énekelgetnek, verselnek és ellentállhatatlanoskodnak, épp ugy mutatja a N. jellegző vonásait, mint a súlyos és rohamos butuló paralitikus, ki a világ összes kincsei birtokosának, az egész világ királyának, gyémántpaloták birtokában lévőnek mondja magát, ki mérhetetlen erő fölött rendelkezik, a világ minden nyelvén beszél stb. A N. igen jellegzetes fajtáját találjuk a kronikus tébolyodottság bizonyos számu eseteiben és pedig üldöztetési téveszmékkel kapcsolatosan. E betegek N.-ja rendesen káprázatokban és illuziókban gyökerezik: a betegek észre veszik, hogy az utcán mindenki tiszteleg előttük, jelentőséggel fixirozzák; azt képzelik, hogy magas családból születtek és hogy csak kicserélték, hogy nagy fölfedezéseket csináltak és ezek miatt üldöztetnek; ezekből kerülnek ki a reformátorok, vallásalapítók, tervezgetők és képtelenségek föltalálóinak végtelen sora.

Naharro

Bartolomé de Torres, a spanyol drámairodalom egyik megteremtője, szül. Latorreben (Estremadura) 1480 körül; halála és életének végső szaka ismeretlen. Pap volt s hajótörést szenvedvén, Algeriában rabságra jutott; kiszabadulván, Rómába ment, hol Colonna Fabricius káplánja volt, majd 1517. Nápolyba költözött. Itt jelent meg először (1517) a Propaladia, melyet N. maga rendezett sajtó alá s mely azóta több kiadást ért; ebben, lirai és szatirikus költeményein kivül öt (a későbbi kiadásokban nyolc) vígjátéka van. Mindegyiket öt felvonásra (Jornadas) osztotta és bevezetéssel (Introito) látta el, melyben az egyik szinész fölhivja a nézők figyelmét; ezt követi az Argumento, mely a darab meséjét röviden kivonatolja. A Propaladiát újra kiadta Canete (Madrid 1881).

Nahe

a Rajnának 111 km. hosszu mellékfolyója; Selbachnál 366 m.-nyi magasságban ered; mély és festői völgyön folyik át és Bingennél torkollik; a Glant, Alsenzet és más kisebb vizeket vesz föl. Vizterülete 3932 km2. V. ö. Schneegans, Geschichte d. Nahethals (Kreuznach 1889).

Nahicsevan

1. az ugyanily nevü járás székhelye Erivan transzkaukáziai orosz kormányzóságban, az N.-csaj és az Arasz közt, (1886) 6939 nagyobbára örmény s tatár lak., gyümölcs-, szőllő- termeléssel, selyemhernyótenyésztéssel. - 2. N., város a doni kozákok területén, a Don és vasút mellett, 19 450 nagyobbára örmény lak., akik 1780. vándoroltak be; jelentékeny kereskedéssel.

Náhije

(arab), Törökországban a legkisebb közigazgatási terület neve.

Nahr Barada

folyó Sziriában, l. Chrysorrhoas.

Nahr Naaman

folyó l. Belus.

Nahua

v. nahuatlaka (mexik., a. m. a jól, vagyis világosan és érthetően beszélők), azon törzsek neve, akik a mexikóiakkal megértetik magukat, vagyis ugyanazon nyelvet beszélik. Rendesen hét ilyen törzset számítanak, bele értve a tulajdonképeni mexikóiakat, vagy aztékeket is; ezeken kivül megkülönböztetik: 1. a tepaneka törzset, mely a mexikói Nagy tó Ny-i síkföldjén lakik; 2. az akolhuaka törzset, a Nagytó K-i partjain; 3. a kalka és a xochimilka törzseket, a mexikói mélyvölgy D-i részének lakóit; 4. a huexocinka, tlazkalteka és khololteka törzseket, melyek a K-i fensíkokon és a havasokon laknak; 5. a tlalhuika törzset, mely a D-i tropikus völgyekben él; noha a mexikói nyelv e határokon tul is terjed, a benszülöttek több megkülönböztetést nem ismernek.

Nahuel-Huapi

(a. m. Tigris-tó), nagy tó az Andokban Argentinában a D. sz. 41° 30´, 587 m.-nyi magasban, 1260 km2 területtel. Számos folyó, köztük a legnagyobb a Rio de la Encarnacion ömlik a 26 szigetet magában foglaló N.-ba. V. ö. Santiago J. Abarracin, Estudios generales sobre N. (Buenos-Ayres 1886).

Nahum

(héb.) a. m. a vigasztaló, az ugynevezett tizenkét kis próféta egyike, valószinüleg El-Kosból származott, s Kr. e. a VII. sz.-ban élt; megjósolta az assziriai birodalom, különösen Ninive pusztulását.


Kezdőlap

˙