Narenta

(Neretva), hercegovinai folyó. Montenegro határa közelében, a Dumos Planinán 1100 m. magasban ered; eleinte meredek és zord völgyben folyik, fölveszi a Tresanicát, elhalad a konicai érdekes híd alatt, azután beléfolyik a Neretvica, Ny-ra fordul, de a Rama felvétele után egyenesen D-nek fordul, medre kiszélesedik, majd elér a bjelopoljei síkra, öntözi Mosztar környékét, fölveszi a Bunát, áttör a Dinari-Alpokon, s dalmát teróletre jut. Metkovicsnál mocsáros síkságra ér. Fort-Opusnál több ágra oszlik és azután a N.-i csatornába torkollik. Hossza 260 km., vizkörnyéke 9106 km2. Metkovicsig 150 tonnás hajók fölmehetnek rajta.

Nares

(ejtsd: nersz) György sir, angol utazó, szül. 1831., több sarkvidéki utazásban vett részt és maga is vezetett két expediciót 1875-76. Az É-i sark felé, 1878. a Csendes-oceán D-i részébe. Művei: Reports on ocean soundings and temperature (1874-76); The official report of the Arctic Expedition (1876); Narrative of a voyage to the Polar Sea during 1875-76 (1878).

Narev

a Ny-i Bug jobboldali, 385 km. hosszu mellékfolyója. Grodno orosz kormányzóság mocsaraiban ered, átfolyik Lomzsán és Pultuszknál torkollik. A Bobr torkolatától kezdve hajózható. A Nyemennel az Augusztovo-csatorna köti össze.

Nargen

(Nargö, Najsaar), 1. Esztonia orosz kormányzóság Harrien nevü járásához tartozó sziget a Finn-öbölben, a Revali-kikötő előtt 12,5 km2 területtel, világító toronnyal. - 2. N., sziget a Kaspi-tengerben, a Bakui-kikötőben.

Nárgile

(persa eredetü török) a. m. vizi pipa. Ez egy vizzel megtöltött palackból áll, melynek felső részén van a tömbeki- (dohány-) tartó. A palackhoz egy hosszu cső (márpucs) van odaerősítve, mely a vizen átbocsátott füstöt a szájba vezeti. A dohányra parázstüzet tesznek és ezt élesztgetik a szívással. N.-t Törökországban, Arábiában és Persiában mai nap is szívnak.

Naristok

másképen és talán helyesebben varistok is, vitéz germán törzs a svábok törzséből, mely a markomannok és hermundurok között a mai Fichtel-hegység táján és Pfalznak felső részén lakott. Történetileg csupán a markomann háboruban szerepelnek; egy részök (3000 ember) Marcus Aurelius Antoninus idejében délnek vándorolt és római területen telepedett meg.

Narkissos

(lat. Narcissus), a görög mondák ideálisan szép ifju alakja, Kephissos folyamisten és Leiriope nimfa fia, aki Ekhó (l. o.) nimfa szerelmét megvetette, ezért a nemezis azt a büntetést mérte rá, hogy saját arcképébe szeretett, melyet a viz tükrén látott meg, s ez a szenvedélye annyira elsorvasztotta, hogy vagy belehalt, vagy megölte magát. Az ókori művészetben alakját gyakran megjelenítették, ülve v. állva, amint ábrándosan a folyóba néz. Véréből hajtott ki a nárcisvirág, mely a görögöknél a mulandóság és a halál jelképe volt, s ezért az alvilági isteneknek szentelték. V. ö. Wieseler, Narkissos (Göttinga 1856).

Narkotin

(narcotin). Az alkaloidák csoportjába tartozó és az opiumban (0,75-9,6%) előforduló szénvegyület; képlete: C22H23NO7. Abból a maradékból készítik, melyet az opiumnak vizzel való kivonása után kapnak. Szintelen, fénylő kristályokból áll; igen könnyen oldódik kloroformban, benzinben, széndiszulfidban, nehezebben borszeszben. Savakkal többnyire jól kristályosodó sókat alkot. Oxidációkor különféle vegyületek keletkeznek belőle. Gyógyszerül használják.

Narkózis

(gör.), az az állapot, melyet sebészeti operációk fájdalom nélkül való végezhetése céljából bódító szerekkel előidéznek. Ezt az érzéstelen állapotot most leginkább kloroformgőzök belehelése által érik el. 1847. Simpson alkalmazta először Angliában a N.-t sebészeti operációnál s onnan terjedt el a kontinensre. Eleinte étergőzök beszívásával érték el a N.-t s csak később használták e célra a kloroformot. Újabban ismét az angolok ajánlatára az éter-N. terjed a német orvosok gyakorlatában is. Ugy a kloroform, mint az éter okozta N. veszedelemmel jár s azért csak gondosan megválasztott esetekben és csak igazi szükség esetében kell használni. Az éter-N. veszélye főkép a légzőszervek izgatásában áll s ezért olyan betegnél, kinek légzőszervei nem teljesen épek, kerülendő. Ezen két szernek hatása alatt a N. halálos kimenetelü is lehet. A német sebészeknek 1895. Berlinben tartott 24. Kongresszusán Gurlt által bemutatott statisztika szerint 2909 kloroform-N.-ra esik egy haláleset, míg 6004 éter-N.-ra jut egy. Az éter használata mellett azonban feltünő sokszor tüdőgyuladás fejlődik s ennélfogva az éter használatával még óvatosabban kell bánnunk mint a kloroformmal, melynek alkalmazására több tér nyilik a sebészetben. N. előidézhető a kloroform és éter keverékével) halálozás 1:10,162), valamint éter, kloroform és alkohol keverékével is, melyet Billroth-féle keveréknek neveznek a sebészek (halálozás: 1:5745). Kevésbé alkalmasak N. előidézésére a brometil és a pental (l. Bódító szerek). Helyi érzéstelenítésre kisebb és rövid ideig tartó operációknál igen jó sikerrel használható a kokain 5 és 10%-os vizes oldata, melyet a bőr alá kell fecskendezni, vagy etilklorürgőzöknek (újabban Kelen név alatt árultatik) az operáció helyére alkalmazása, melyek ott igen alacsony hőfokot s ezzel érzéstelenítést okoznak. Épp igy alkalmazott legújabban Schleich kloroformot a bőr alá fecskendezve, mint helyi érzéstelenítő szert. L. Kloroform.

Narni

város Perugia olasz tartományban, 14 km.-nyire Ternitől a Nera melletti dombon, vasútnál, (1881) 4789, mint község 11 671 lak., ásványvizforrással: XIII. sz.-beli katedrálissal, egy római híd romjaival, amelyen a Flamini-út vezetett át. N. Nerva császár és XIII. János pápa szülővárosa.


Kezdőlap

˙