Nissel

1. Ferenc osztrák-német szinműiró, szül. Bécsben 1831 márc. 14., megh. 1896. Első sikerét az Ein Wohlthäter c. darabjával érte el; egyéb drámái: Heinrich der Löwe (1858); Die Jakobiten (1860); Perseus von Macedonien (1862); Dido (1863); Der Königsrichter (1869); Die Zauberin am Stein (1869); Agnes von Meran (1877), mely utóbbival a Schiller-díjat is elnyerte; Ein Nachtlager Corvins (1893. került szinre). Erős drámai szenvedély és kitünő jellemzés teszik darabjait becsesekké. Drámáinak gyüjteménye: Ausgewählte dramatische Werke (1892); önéletrajzua: Mein Leben (1894); Der Königsrichter és Ein Nachtlager Corvins c. szinművei magyar tárgyuak.

2. N. Károly, német költő, szül. Neumartban (Szilézia) 1817 nov. 25., mint névrokona N. Ferenc, szintén drámairó. Legismertebb Ulrich von Hutten c. drámája (1861), mely a vallástalanság vádja folytán a szinpadról leszorult. Egyéb drámái: Des Meisters Lohn (1859); Die Söhne des Kaisers (1860); Dame Lucifer (1874); Die Florentiner (1875); Um die deutsche Krone (1889). Irt lirai költeményeket és elbeszéléseket is.

Nissen

Henrik, német hisztorikus, szül. Haderslebenben 1839 ápr. 3. Kielben és Berlinben tanult. s miután öt éven keresztül beutazta egész Olaszországot, 1867. habilitáltatta magát Bonnban, s aztán több egyetemen tanárkodott; 1890., mint a bonni egyetem képviselője, az urak házának tagja lett. Irta: Kritische Untersuchunger über die Quellen der 4. und 5. Dekade des Livius (Berlin 1863); Das Templum (u. o. 1869); Pompejanische Studien zur Städtekunde des Alterthums (Lipcse 1877); Italische Landeskunde (Berlin 1883).

Nisser-elv

181 km. hosszu folyó Norvégiában; A Langerfjeld hegységben ered, átfolyik a Vraa és Nisservand tavakon, a Rygendefos és Struefos nevü vizeséseket alkotja és a Skager-Rakba torkollik.

Nissumfjord

haff-szerü öble az Északi-tengernek Jütland Ny-i partján, a Limfjordtól D-re. D-i része ki van szárítva.

Nissza

l. Nis.

Nisus

Cuv. (állat), l. Karvaly.

Nisziro

(Mizerro, Niszirosz), Dsezairi Bahri Szefid török tartományhoz tartozó kerek kis sziget az Egei-tengerben, Anatolia Dny-i partja mellett, Rodustól 65 km.-nyire, 35 km2 területtel, 2500 lak. Magassága 691 m. Állítólag a középkorban még vulkáni tevékenységet fejtett ki, amennyiben füstoszlopok emelkedtek ki belőle.

Nitella

Ag. (növ.), l. Csillárka.

Nitendi

egyike a Santa-Cruz szigeteknek (l. o.).

Nithard

frank történetiró a IX. sz.-ból, megh. 843 máj. 15. Anyja, Berta (Angilbert tudós), Nagy Károly császár leánya volt és e körülmény folytán N. a császári család történetét jól ismerte. Mint történetiró a Historiarum libri IV. c. munkával szerzett hirnevet, melyben a Kegyes Lajos és lázongó fiai között lefolyt háborukat irta meg. Ennek a háborunak maga is áldozatul esett. A munka legjobb kiadása a Mon. Germ. címü vállalatban és 1870. rendezett külön kiadásban. Jamunk németre fordította azt, Meyer von Knonau pedig kritikailag méltatta (Über N.-s 4 Bücher Geschichten, 1866).


Kezdőlap

˙