Norvegium

igen ritka kémiai elem, amelyet Tellef Dahll az Osterö szigeten található nikolfénylében fedezett fel a hetvenes évek végén. Kémiai jele Ng; atomsúlya 218,9; fs 9,4; op 25,4°. Igen nagy mértékben hasonlít a bizmuthoz, de ettől abban különbözik, hogy hidroxidjai kálium-hidroxidban, ugyszintén nátrium- vagy ammoniumkarbonát fölöslegében oldódik. Egyéb kémiai sajátságai még közelebbről nem ismeretesek, sőt azt is állítják, hogy a N.-nak tartott új elem nem egyéb mint tisztátalan bizmut.

Norvég misszió

1842. alapított misszió-társulat, melynek székhelye és szemináriuma Stavangerben van. Natalban és a Zuluföldön térít, de leginkább Madagaszkárban, hol 18 telepén 33.000 pogányt keresztelt meg; ottani iskoláit 40.000 benszülött látogatja. Első térítője, Schreunder, ki 1866 óta misszió-püspök, 1873. kilépett a társulatból, s önállóan működik. V. ö. Missionsselskabets Feemitiaars jubilaeum (Stavanger 1892) és Norsk Missionstitende, folyóirat.

Norvég művészet

l. Skandináv művészet.

Norvég nyelv és irodalom

A norvégek nyelve, kivéve a lappokét, az É-i nyelvekhez tartozik (l. Északi nyelv és irodalom), de, amennyire régi emlékeiből következtethetjük, sohasem volt egységes nyelv. A középkorban Norvégia Ny-i részében az izlandihoz, É-i részében az É.-svédhez hasonló nyelvet beszéltek. A nyelvegység e hiánya miatt a XIV. sz.-ban könnyü diadala lett a dán nyelvnek, mely azóta a művelt közönség irodalmi és társalgási nyelve egész Norvégiában. Az ország ősrégi nyelve, különösen a hegylakók közt, számos dialektusban maradt fönn s ezekből, Aesen (l. o.) nyelvészeti és lexikális munkássága nyomán, egy e célra alakult párt (Norsk-norske Maalstraevere) új norvég irodalmi nyelvet akar képezni; eredményre azonban kevés kilátása van. E mozgalommal szemben mások (Norsk-danske Maalstraevere) elégnek tartják a dán szavaknak helyettesítését általánosan érthető norvég szavakkal.

Az ó-norvég irodalom szorosan összefügg az ó-izlandival. Harfago Harald udvarában (IX. sz.) a skald költészet virágzott; az öreg Bragi (850 körül) és a hvini Thjodholz (900 táján), kiktől daltöredékek is maradtak fönn, norvég skaldok voltak. A vikikngek hőskora volt a költészet forrása, de az előkelő családokkal ez is Izlandba költözött s a XVI. sz. közepe felé már Norvégiában nyoma is alig volt. A próza-irodalom kezdetén ugyanoly munkássággal találkozunk Norvégiában is, mint Svédországban és Dániában; a törvények és jogok gyüjteményein kivül vallásos tartalmu iratok fordításai teszik az első nyelvemlékeket. A hazai történetet először latinul (Theodoricus Monachus, 1175 táján), s csak később, valószinüleg izlandi befolyásra irták hazai nyelven (Olafsaga). Sverrir király (megh. 1202.) korában, ki állítólag maga is irt egy enciklopedikus munkát (Speculum regale), és az öreg Hakon alatt (megh. 1263.), kinek rendeletére a déli romantikus irodalom több emlékét lefordították, a prózairodalom nagyobb lendületet vett; ekkor keletkezett a Thidrekssaga is (l. o.), de azután a dán nyelv elhatalmasodván, a norvég nyelvü irodalom lehanyatlott. Dán nyelven irt mindenki, még Holberg is, aki norvég létére a leghíresebb dán költő lett. Csak a XIX. sz.-ban, mióta Norvégia külön vált Dániától (1814) s a kristianiai egyetemet megalapították (1811), kezd fejlődni egy norvég nemzeti irodalom, bár az úttörők (Bjerregard 1972-1842 és Hansen 1794-1842) munkássága sikertelen volt. Tulajdonképen csak Wergeland, Welhaven és Munch költők munkássága vetette meg alapját az önálló és eredeti norvég irodalomnak; követőik közt Jensen, Kjerulf, Monsen, stb. érdemelnek említést, de különösen Moe Jörgen, ki Asbjörnsennal kiadta az ó-norvég népmondákat. Jó regényeket és novellákat irtak: Collet Camilla (szül. Wergeland) és Thoresen Magdolna; továbbá újabban Lie Jónás, Elster, Garborg Arne, Kjelland, stb. Korunkban különösen a dráma-irodalmat művelik; ez Björnson és Ibsen érdeme, kik a fiatal norvég irodalomnak európai nevet szereztek. Népszerü iratokat irtak: Ole Vig, A. O. Vinje, C. Janson, Eilert Sundt, L. K. Daa, stb; irodalmi, történelmi és nyelvészeti kutatásokat végeztek: R. Keyser, Chr. Lange, P. A. Munch, J. E. Sars, G. Storm, E. R. Unger, Sophus Bugge, Qu. Reigh, stb.

Norwalk

több város az É.-amerikai Egyesült-Államokban; a jelentékenyebbek: 1. N., Connecticutben Fairfield countyban, a Long Island Sound és vasút mellett, 17.747 lak., virágzó vasiparral, gyapjuszövéssel, cipőgyártással, osztrigatenyésztéssel, kitünő kikötővel, tengeri fürdővel. - 2. N., Huron county székhelye Ohio É.-amerikai államban, a Holly és vasút mellett, 7195 lak., vaskohókkal, fűrész- és őrlőmalmokkal.

Norwich

(ejtsd: nórrics) 1. Norfolk angol grófság fővárosa és anglikán püspökség székhelye, 160 km-nyire Londontól, a Wensum jobb partján, közel a Blackwaterbe való torkollásához, vasút mellett, 100.964 lak., egykoron virágzó posztóiparral, melynek helyébe lépett a mustárkészítés (több mint 2000 munkás), a sör-, cipő-, ecet-, gazdasági gépgyártás, selyemsál, musszlin- és damasztszövés. N. igen régi város. Kiválóbb épületei: a XI. sz.-ban normann ízlésben megkezdett székesegyház két szép portáléval, hatalmas nagy toronnyal (96 m.), szokatlanul hosszu kórussal, a szintén igen régi, de átalakított püspöki palota; az 1880. restaurált Szt. Péter Mancroft-templom; amelyet Anglia egyik legszebb templomának tartanak; a muzeum természetrajzi gyüjteménnyel, könyvtárral és több tudós társaság üléshelyiségével; a kórház, őrültek háza, stb. N. a rómaiak idejében Venta Icenorum, 1017. Kanut királynak volt székhelye. V. ö. Jarrold, Handbook to the City N. (1883).- 2. N., New-London county egyik székhelye Connecticut É.-amerikai államban, 58 km.-nyire Hartfordtól a Themze jobbpartján, ahol a Yantic és Shetucket összefolyásából ered, 16.156 lak., nagy papirgyárral, gép-, fegyver-, lakat-, orgonagyártással, betüöntéssel, pamutkelmeszövéssel; jelentékeny szén- és fakereskedéssel. N. részei Greenville, West Side, N. Falls és N. Town. 1659. alapították.

Norwood

község, illetőleg London egyik külvárosa Middlesex angol grófságban Sydenham és Coydon közt, 22.062 lak., vakok intézetével, őrültek házával, kat. árvaházzal és agyagiparral.

Nosce te ipsum

l. Gnóti szeautón.

Nosean

l. Szodalit.

Nosema bombycis

Näg., a selyemhernyó bakteriuma.


Kezdőlap

˙