Novákovec

kisközség Zala vmegye perlaki j.-ban, (1891) 1050 horvát lak.

Novakovics

1. István, szerb iró, szül. Eszéken a mult század közepén, megh. u. o. 1815. Sokáig Bécsben élt mint a magyar kancellária udvari ügynöke. Itt 1771. megvette a hajdani szerb udvari nyomdát és királyi privilégiumot kapott szerb könyvek nyomtatására, azonban már 1796. eladta a nyomdát a magyar kir. egyetemnek. Eszékre visszatérve, Bács és Verőce vármegyék táblabirája lett. Művei: Dissertatio brevis et sincera auctoris Hungari de gente Serbia, perperam Rasciana dicta, ejusque meritis ac fatis in Hungaria stb. (h. n. 1790); Kurzgefasste Abhandlung über die Verdienste und Schicksale der serbischen oder racishen Nation in Hungarn stb. (Újvidék és Belgrád 1791). 1792-94. Bécsben a Slaveno-serbskija vjedomosti c. lapot szerkesztette.

2. N. Sztoján, szerb nyelvész és államférfiu, szül. Sabácon (Szerbia) 1842 nov. 13. 1865. a belgrádi gimnázium tanára, 1867. pedig a szerb nemzeti könyvtár igazgatója lett. 1873 ápr.-től novemberig közoktatásügyi miniszter volt, azután ismét könyvtárigazgató. 1874 dec. másodszor lett közoktatásügyi miniszter és az maradt 1875 aug.-ig. 1876. a belgrádi főiskolán a szerb nyelvészet és irodalom tanára lett, 1880. harmadszor közoktatásügyi miniszter, 1886-90. konstantinápolyi szerb követ volt. Jelenleg mint nyugalmazott követ Belgrádban él. N. Danicsics mellett a legkiválóbb szerb nyelvész. Munkái többnyire a szerb tudós társaság Glasnik-jában és a délszláv akadémia Rad-jában megjelentek. Nagyobb munkái: A szerb irodalom története (szerbül, 2. kiad. 1871) és egy szerb bibliográfia (1869)

Novalis

német iró, l. Hardenberg (2).

Novara

1. tartomány Olaszország Ény-i részében Wallis, Tessin svájci kantonak, Milano, Alessandria és Torino közt, 6614 km2 területtel, (1881) 675,956, számítás szerint (1893) 737,721, egy km2-re 112 lak. Egyik részét az Alpok ágai takarják, másik része a Po-lapályba esik. A Pón kivül a Dora Baltea, Sesia, Agona és Toce öntözik. Magasabb részében az állattenyésztés és a vele összefüggő iparágak virágzanak; lapályosabb részeiben a gabonán kivül rizs, len és kender terem. Az ipar is virágzó. 6 járásra oszlik, ezek: Biella, N., Ossola, Pallanza, Valsesia és Vercelli. - 2. N., az ugyanily nevü olasz tartomány és járás fővárosa, püspöki székhely az Agogna és Terdoppio közt, vasút mellett, (1881) 15,230, mint község 33,080 lak., selyem- és lenszövéssel, élénk gabona- és termékkereskedéssel. Az elég szabályosan épült város néhány utcája arkádokkal van ellátva. Legkiválóbb épületei: a Duomo, amelynek mozaik-padlozata még a IX. sz.-ból való, belsejében néhány szép emlék látható; a San-Gaudenzio-templom; érdekes régi battisterio, a városház, az igazságügyi palota; a püspöki és a Bellini-palota, amely utóbbi Pellegrino Tibaldi műve. Emlékszobrai vannak Cavournak Dinitől, Garibaldinak, III. Károly Emmanuelnek Marchesitől és Károly Albertnek. N.-t a gallok alapították; a középkorban Milanóhoz tartozott. 1515. és 1522. a franciák, 1706. az osztrákok, 1736. a spanyolok és osztrákok foglalták el. 1821 ápr. 9. Bubna gróf osztrák vezér a piemonti fölkelőket itt szétverte. 1849 márc. 23. pedig Radetzky verte meg a piemonti hadsereget, aminek következtében Károly Albert lemondott a trónjáról.

Novara-expedició

l. Tengeri tudományos expediciók.

Nova-Scotia

(azelőtt New-Brunswick tartománnyal együtt Acadia), az É.-amerikai brit Kanadának része, 54,146 km2 területtel. Az Atlanti-oceánba nyuló, meredek szirtes martu sziget nagyrészt helgyes; vulkánikus természetü, s erdőkkel sűrün benőtt területe termékeny s a földmivelésre alkalmas, de alkosai inkább kereskedéssel, halászattal, bányászattal (gazdag kőszén, vas- és arany-telepek) meg hajóépítéssel foglalkoznak. N. klimája, ugyszintén faunája és flórája is egyezik New-Brunswickével; lakosainak összes száma (1891) 450,396, köztük 122,000 kat. (többnyire franciák) és 208,000 presbiterianus (skótok), meg körülbelül 1500 indus. A kereskedés főbb tárgyai: a halak (1892) 6,3 millió dollár értékben, aztán halzsir, fa (88 millió láb) továbbá kőszén (1886. kivitel 16 millio tonna). A tartomány élén az alkormányzó áll; a törvényhozó testület alsóházában 38 képviselő van, a felsőházat (Legislative Council) el akarják törölni. Állami bevételek (1890) 661,541, kiadások 692,539, államadósság 1.358,118 dollár; nyilvános iskoláit (1891) 47,875 tanuló látogatta. Fővárosa Halifax; egyéb városok: Sydney (2426 lak.), Yarmouth (6089 lak.), Pictou (2998 lak.), New-Glasgow (4100 lak.) és Lunenburg (4044 lak.). Első felfedezőjének Cabot Sebestyént tartják; mivel az angolok kezdetben N.-t elhanyagolták, 1604. franciák telepedtek oda, de már 1613. elűzettek. 1652-54. ismét a franciáké volt, kiktől, noha a brédai szerződésben lemondtak róla, New-England lakói újra visszafoglalták N.-t, mire aztán az utrechti békében (1713) Franciaország végleg lemondott minden igényéről.

Novatianusok

Novatianus római pap hivei, kik a kat. egyháznak az elesettekkel (lapsi, l. o.) szemben követett enyhébb eljárásával nem voltak megelégedve s e miatt Cornelius pápa ellen 251. kikeltek, ki a Rómában tartott zsinaton megerősítette az Afrikában is dívó határozatot, hogy a visszaesettek vezeklésnek vetessenek alá s annak végeztével az egyházzal kiengesztelődve bocsánatot nyerjenek. Novatianus és követői kiközösíttettek, mire elszakadtak az egyháztól. A N. fő tanelve volt: a visszaesetteket nem szabad ismét az egyházba befogadni, hanem csak arra intendők, hogy bűnbánatot tartsanak, a bocsánat istennek tartandó fönn, kinek egyedül van ehhez joga. A N. szakadása a VII. sz.-ig tartotta fenn magát.

Novatio

(új-lat.) a. m. újítás; a kötelmek megszünésének egyik módja; a kötelemnek megszünése az által, hogy a régi kötelem helyébe új kötelem lép. A N. lehet szükségszerü v. önkéntes (necessaria, voluntaria) a szerint, amint az új kötelem keletkezése a felek akaratától független v. a felek akaratának eredménye. A szükségszerü N. a perjogba tartozik. Az önkénes N. v. egyszerü (simplex) vagy minősített (qualificata). Ámannál az adós és a hitelező személyében nem, s csak is a kötelem tárgyában történik változás. P. a vételárral adós a vételárt mint kölcsönt tartja meg, s kölcsön címén marad kötelezve. A minősített N.-nál a kötelem alanyaiban történik változás; ez esetben a N.-t, ha a régi adós helyébe új adós lép, p. Pál tartozását Péter vállalja magára, exromissziónak, ha a hitelező személyében történik változás, delegációnak nevezik. Magától értetik, hogy delegáció az addigi hitelező beleegyezése nélkül nem lehetséges, mig expromisszióhoz az addigi adós beleegyezése nem szükséges. A hitelezőnek beleegyezése természetesen ebben az esetben is nélkülözhetetlen. Az adós nem állíthat maga helyett más adóst, akit a hitelező el nem fogad.

Nova-Zagora

l. Jeni-Zagra.

Novelda

az ugyanily nevü járás székhelye Alicante (ettől 25 km.-nyire) spanyol tartományban, a Vinalopo jobb partján, vasút mellett, (1887) 9654 lak., pompás kertekkel; csipkekészítéssel. Közelében a Salinetas de Elda nevü kénes ásványvízforrással.


Kezdőlap

˙