Nyvel

l. Nivelles.

Nyx

(gör.) a. m. éjszaka (lat. Nox), mit a görögök éppen ugy, mint más népek, egy istenség alakjában megszemélyesítettek. Hesiodus teogoniájában a N. Erebosszal együtt a kaoszból sarjadt; ettől Aithert (a levegőt) és Hemerát (a nappalt) szülte, önmaga erejéből pedig Morost (a végzetet, különösen az erőszakos halált), Kert, Thanatost (a halált) és Hypnost (az álmot), meg az álomképeket (álmokat) nemzette. Nevezetes szerepe jutott az orfikusok teogoniájában; a tragikus költők részint szárnyasan, részint kocsin ülve jelenítette meg.

Nzadi

afrikai folyó, l. Zaire.

 

 

 

Ny, ny

betü a magyar ábécében, 20-ik betü. L. Irás.

Ny

hang, ínymássalhangzó (minő a szláv ń, az olasz és francia gn, a spanyol ń. L. Hangok.

Nyágra

kisközség Torda-Aranyos vármegye topánfalvi j.-ban, 2541 oláh lak.

Nyáj

igy nevezik a csapatban együtt legelésző vagy tenyésztett háziállatokat. Ezen megjelölés leginkább a juhászatban használtatik. Megkülönböztetnek bárány-, toklyó-, anya-, kos- és ürünyájat. A juh- v. birkanyáj ne legyen igen nagy, de igen kicsiny sem, mert első esetben nehezen tartható rendben, második esetben pedig sokba kerül az őrzése. Legmegfelelőbb, ha a Ny. 150-300 db. juhból áll.

Nyak

(collum), a fejet a törzzsel egybekötő nyél. Felső határa az állkapocs alsó széle; az állkapocs felhágó szára és a külső hangnyilástól a külső nyakszirti gumóhoz húzott vonal. Alsó határa elül a szegycsont markolatának felső széle, a kulcscsontok, a vállcsúcs s ettől a 7-ik nyakcsigolya töviséhez húzott vonal. A tudományos emberek a csuklyás izom elülső széle által két részre osztják a nyakat; egy elülsőre, amelyet nyaknak (collum) s egy hátulsóra, amelyet tarkónak (nucha) hivnak. A nyak körforgata rendesen oly nagy, mint a fejé az állkapocs és a fejtető között. Néha igen hosszu (hattyunyak), máskor kurta, vastag (a nép kálvinista nyaknak nevezi). Ha igen hosszu és igen sovány, akkor igen csúnya s előfordul igen lesoványodott, senyves betegeken és mellbetegeken s a nyelvcsont alatt az u. n. ádámcsutkája (almája, pomum Adami) ilyeneken nagyon kiáll. Jól megtermett s nem hízott férfiakon, sőt ilyen nőkön is a bőrén át az egyes főbb és felületes izmok idomai keresztül látszanak s a nyaknak különös reliefet kölcsönöznek. Nőkön a kerekded s középszerüen hízott nyak, különösen ha fehér is, a szépség egyik jele. Férfiakon szegletes; öregeken a bőr alatt levő széles nyakizom széleinek megfelelőleg ráncos. A férfi álla alatt a nyakon szakáll van. A nyakon a bőr alatt a nyakbőr széles izma (platysma myoides), ez alatt a fejbiccentő izom, továbbá a gerincoszlopon a fejet hajlító izmok, valamint oldalt a lapockaemelő izom, a középrészen pedig a mellcsont a pajzsporcogóval (ádámcsutkója) egybeköttetésben levő izmok találhatók a bőnyéken (fasciae), nevezetesen nagy ereken és számos idegen kivül; alapját pedig a nyakcsigolyák (7) alkotják.

Nyák

l. Nyálka.

Nyakalás

faszerkezetek csapolásánál a csap készítése alkalmával befürészelés után a csap két oldalán levő fölös farészeknek egy külön erre való fürésszel levágása.


Kezdőlap

˙