Nyílgyökér

(növ.), l. Maranta.

Nyílmagasság

az ívmagasságnak (l. o.) más elnevezése. L. még Boltozat.

Nyílméreg

növényi v. állati anyag, amelybe a nyíl hegyét bemártják, hogy gyors és biztos halált okozzon. Nyomára találunk már a legrégibb időben s azok a népek, amelyek még ma is nyíllal lőnek, használják nagyrészt ma is. A monda szerint a szkithák rothadt viperából és rothadt embervérből készítették. A herakleusi Ny. is rothadt állati anyagból készült. Odysseus azonban növénynedvből nyert anyaggal mérgezte meg nyílait. Az ázsiai népek nagy része az Aconitum ferox gyökerét, a kamcsatkaiak az Anemone nemorosát használták e célra. Az európaiak a Ranunculus thora gumóit, amelynek mérge állítólag fél óra alatt ölt; ellenmérge az Aconitum anthora volt. Jelenleg Norvégiában hullaméregbe mártják a nyilat. A manapság használt Ny. Kelet-Indiában az Antiartis toxicaria tejszerü nedvéből készül, Oceániában pedig a Strychnos Tieute cserjéből. Előbbi különösen a gyomorra és belekre hat, utóbbi pedig tetanust okoz. A D.-amerikaiaktól használt urarit (curare) a Strychnin-félék kérgéből nyerik, a mellizmok hűdését okozza s a lélekzést megakadályozza. A bushmanok Ny.-e kigyóméreg és az Euphorbium nedvének keverékéből áll. A szali törvény nem engedte, hogy a rokon törzsekkel folytatott háborukban mérges nyilat használjanak, idegenek ellen azonban megengedte. II. Ince pápa is megtiltotta a keresztények ellen való használatukat.

Nyílsaru

(bány.), a zúzónyilak alsó része, mely kiváló kemény öntött vasból v. acélból készül.

Nyilt birtok

minden olyan birtoktest, amely korlátlanu feldarabolható, illetőleg bármily kis részletében tetszés szerint eladható. Ellentéte a zárt birtok, mely csupán megállapított teljességében adható el v. ruházható át. E birtoktulajdonjogi korlátozásoknak az agrárpolitikában (l. o.) van szerepük.

Nyilt hang

olyan magánhangzó, melyet tágabb szájnyilással ejtünk; ellentéte a zárt hang. L. Hangok.

Nyilt hitel

a folyószámlás összeköttetésben az a kölcsönös megállapodás, amelynek alapján az egyik szerződő fél, vagy pedig kölcsönösen mind a két fél, korlátlan hitelt élvez a másiknál, amennyiben az, t. i. a Ny.-t nyujtó, a meghitelezett félnek utalványait, checkjeit, reá intézett váltóit beváltja, helyette vagy neki tetszés szerinti összegeket kifizet stb. Ennek ellentéte a zárt hitel, amelynél a hitelt nyujtó fél a meghitelezett félnek, vagy ennek rendeletére csak bizonyos megállapított összeg erejéig teljesít fizetéseket. Az elszámolásra nézve l. Folyó számla.

Nyilthólyaguak

(állat, Physostomi), a csontoshalak egyik rendje. Minden úszója ízelt sugarakból áll; a basúszók, ha megvannak, mindig a hasoldalon állanak; a közti- és felső állkapocs mozgékony, a kopoltyuk fésüformák; az úszóhólyagnak levegőjárata van, a pikkelyek rendszerint cikloidok. Egyike a leggazdagabb halrendeknek, amelybe 30 családból több mint 400 nem és 2500 faj tartozik. hazánk vizeiből 7 családba és 28 nembe tartozó 52 faja ismeretes. V. ö. Herman O., A magyar halászat könyve (II. kötet, 656-661. old.). L. még Halhólyag.

Nyilt levél

l. Levél (XI. köt., 470. old.) és Pátens.

Nyilt magasság

hidaknál 1. az a köz, amely a hídpálya felszíne és az esetleges felső keresztkötésekés szélrácsozások alsó éle közt van (hídpálya Ny.-a); 2. az a magasság, amely a hídszerkezet alsó éle és a híd alatt átvonuló közlekedési vonal legmagasabb pontja közt mutatkozik (híd alatti Ny.). Az előbbi oly hidaknál, amelyeknek felső keresztkötésük vagy szélrácsozásuk nincsen, korlátlan; ahol azonban ily alkotórészek vannak, a híd céljaizhoz képest változó (közúti hídnál 4,5 m., vasúti hídnál 4,8 m.). A híd alatti Ny. méretét az áthidalt vonal természete határozza meg; igy közút vagy vasút áthidalásánál a fent említett mérerek veendők; folyóviz felett átvezető hídnál a folyón várható jégjárás s a rajta gyakorolt tutajozás és hajózás mértéke szabja meg ezen Ny. minimumát. Tutajozható folyónál az árviz szine fölött 1,50 m., hajózhatónál a közlekedő hajók méretéhez képest több. Igy a Budapesten most épülő fővármétri hídnál ezen Ny. 6,50 m. Olyan hidaknál, amelyek alatt tengeri hajóknak is el kell vonulniok, e Ny. még nagyobb méreteket ölt (a Forth-hídnál 50 m.).


Kezdőlap

˙