Nyilt parancs

l. Pátens.

Nyilt szélesség

hidaknál a hjdon átvezetendő közlekedés számára a szerkezetnek a pályaszin fölé emelkedő részei, vagy a korlátok közt szabadon hagyott szélesség. Vasúti hidaknál ez legalább 4,00-4,20 m. szokott lenni; közúti hidaknál különböző a szerint, amint a híd egy- vagy többjáratu. Állami közutainkon többnyire kétjáratu hidakat építenek (vagyis olyanokat, amelyeken két kocsi mehet egymás mellett, vagy térhet ki egymásnak); ezeknek Ny.-e 6,0 m.-ben van megállapítva.

Nyilt tér

napi és heti lapokban az a rész, melyben a szerkesztőség a közönség köréből beérkezett közérdekü vagy akár magánügyet tárgyaló fölszólalásait, nyilatkozatait, hirdetéseit közüli s amelyért szabályszerü illetmények járnak.

Nyilt torkolat

l. Folyó.

Nyilt üzlet

az u. n. detail üzlet, ahol az árukat nem nagyban (en gros), hanem kicsiben (en détail) a közvetlen fogyasztóknak árulják.

Nyilt viz

l. Halászati jog.

Nyilvánkönyv

l. Telekkönyv.

Nyilvánnőszők

(növ., Phanerogamae), l. Kriptogamák és Nyitvamagzók.

Nyilvános erőszakoskodás

(crimen vis publicae), régibb törvényeink szerint személyeken v. dolgokon több néppel (csoportosan) elkövetett erőszak. Az osztrák büntető törvénykönyv a Ny. gyüjtő címe alatt 13 egymástól egészben különböző esetet sorol elő.

Nyilvános gazdaságtan

l. Közgazdaságtan.


Kezdőlap

˙