Nyírfafélék

(növ. Betulaceae), kétszikü növénycsalád a barkások rendjében. Lombváltó fák v. cserjék, levelök váltakozó, egyszerü, szárnyalt erezetü, pálhájok hamar lehulló. Virágjok egyivaru, egylaki, barkás virágzatu. A himbarka hengerded, számos sűrü, paizsdad hegyelevél alkotja, a belső oldalához 2-4 pikkelyecske (elő levél) nő. Mindegyik hegyelevél mellett 3 virágocska van, a másik génusz (nyirfa) leple tökéletlen, két himje két-két félre hasad. Több génusza nincs. Mintegy 100 faja az É.i mérsékelt és hideg földgömbön terem, itt a legészakibb fás növények, de apróra is törpülnek (törpe nyir, zöld égerfa). A két génusznak meg az ős nyirfának (Betulinium Ung.) 76 faja a geologia harmad- és negyedkorából ismeretes. V. ö. Regel, Monographia Betulacearuum (Moszkva 1861).

Nyírfagomba

(növ.), l. Galóca.

Nyírfajd

(állat), l. Fajdfélék.

Nyíri csíz

(állat, Acanthis linaria L., csicserike), hazánk némely vidékeina lenike népies neve. Különösen a nyirfa magvait szereti, innét a név. L. Lenike.

Nyirk

vagy nyirok, l. Limfa.

Nyirkállai

Tamás, Mátyás király jegyzője volt. A magyar nyelvtörténetre fontosak az ő későbbi másolatban fönmaradt magyar szójegyzetei (glosszái) s egy verses jogi szabálya. Kiadta Kovachich György: Formulae solennes styli (Pest 1799, s a jogi szabályt Szilády Á. is a Régi magyar költők 1. kötetében).

Nyírkátrány

l. Nyírfa.

Nyirkosító gép

az a gép, amellyel a len- s pamutszöveteket avagy papirosokat csinozás közben vizzel permetezik. L. Csinozás.

Nyirkosságmérő

(pszikrométer), lásd Higrométer.

Nyírlábuak

egy norvégiai politikai pártnak a neve, mely a XIII. sz. másik felében V. Magnus király és az egyház nagy befolyása ellen alakult nemzeti párt volt. A Ny. élén előbb Meyla Eystein és ennek halála után Sverrir állott. Nevüket a párt hivei onnan vették, hogy kezdetben az erdőben kellett elrejtőzniök s midőn ruhájuk elszakadt, a nyirfának héjával takarták be testüket. V. Hakon (1217-1263) uralkodása alatt e párt uralomra jutott.


Kezdőlap

˙