Nyomban

üldözés (sequela judicialis), a szökésben levő bűntettesnek üldözése. Régente az állampolgároknak általános kötelezettsége volt. Napjainkban e célra a rend- és csendőrség szolgál; külföldre szükés esetében a külföldi államtól kieszközlendő kiadatás (l. o.); imseretlen tartözkodásu bűntettesek ellena nyomozó levél, elfogadási parancs. A nyomban üldözöttet bárki, tehát magánszemély is letratóztathatja, de köteles őt haladéktalanul a legközelebbi hatóságnak átadni, aminek elmulasztása a további fogva tartást személyes szabadság megsérésévé minősítené.

Nyombél

l. Bél.

Nyombővítés

Hogy a merev tengelyállásu vasúti kocsik a kanyarulatokban meg ne szorulhassanak, a vágányt bővíteni kell. A bővítésnek nem szabad igen kicsinek lenni, hogy a nagobb tengelytávval biró kocsik is átmehessenek; de hogy a kocsik nyugtalan járását megakadályozzák, igen nagynak sem szabad lennie. A Ny.-t kisérletek alapján állapítják meg s a különböző vasutakon különböző. A m. kir. államvasutakon 200-500 m. sugaru ívekben 20 mm., 500-2500 m. sugaru ivekben 10 mm., 2500-5000 m. sugaru ívekben 0 mm.

Nyomda

l. Könyvnyomtatás.

Nyomdafesték

fekete festék, melyet a könyvek, újságok stb. nyomtatására használnak. készítésének módja a festékgyárak szerint különféle; alapanyaga azonban mindig a korom és a lenolajból készített frinász. Minősége szerint osztályozzák; igy van illusztrációfesték (ez a legfinomabb), könyvek és újságok nyomására való festék, kézi- és gyorssajtókhoz, sőt újabban rotációs gépekhez való Ny. is. A kőnyomók számára ismét más festékfajátk készülnek; ezeket is megkülönböztetik vésetekhez, toll- és krtéarajzolatokhoz való Ny.-ekre. A jó Ny.-nek könnyen tapadónak és gyorsan száradónak kell lennie s a papiros hátsó oldalára nem szabad átütődnie. A szines, p. vörös, kék, sárga stb. Ny.-eket ásványi anyagokból csinálják s firnásszal keverik. Újabb időben anilinfestékeket is készítenek; ezek ugyan pompás szienezetüek, de a világosságot nehez állják.

Nyomdász

gyüjtő neve a nyomdászattal foglalkozóknak. Ny. elnevezés alá csoportosítják a betüszedőt, a könyvnyomót (gépmestert), sőt gyakran a litografust is. L. Könyvnoymtatás, Betüszedő, Gépmester, Kőnyomás.

Nyomdászat

l. Könyvnyomtatás és Kőnyomás.

Nyomdászati mérték

l. Betüöntés.

Nyomdász-címer

l. Könyvnyomdász-címer.

Nyomdokviz

l. Elterelés.


Kezdőlap

˙