Oberammergau

falu a bajoroszági Felső-Bajor-kerületben, az Amber-hegység egyik völgyében, az Ammer és vasút mellett, (1890) 1366 lak., fa- és elefántcsontfaragványok készítésével. Ny-ra tőle, a Sonnenberg lábánál van fölállítva Halbignak a keresztre feszített Krisztust, szűz Máriát és szt. Jánost ábrázoló faragványa, II. Lajos királynak ajándéka. O. egyébként a Krisztus Jézusnak kínszenvedéseit feltüntető ama drámai előadásokról, passziójátékról ismeretes, amelyet lakosai az 1634-iki pestis alkalmából tett fogadalom szerint minden 10-ik év nyarán ismételnek; az előadásban mintegy 500 személy vesz részt. A szinház 6000 néző részére a falu É-i végében van fölállítva és részben fedett, részben (a szinpad egy része) fedetlen. Egy-egy előadás 7-8 óráig tart. A 10 éves előadásokra a szereplők időközben is gyakorolják magukat. L. még Miszteriumok.

Oberbarnim

potsdam porosz kerület járása 1213 km2 területtel, 84,018 lak., Freien walde (l. o.) székhellyel.

Oberdank

Vilmos, osztrák eredetü olasz irredentista, szül. Triestben, hol 1882 dec. 20. fölakasztották. Mint osztrák katona Olaszországba szökött, hol az irredentistákhoz csatlakozott s midőn I. Ferenc József 1882. Triestet meglátogatta, O. több bombát akart becsempészni e városba, hogy merényletet követhessen el a király ellen; de még a határon elfogták s a hadi törvényszék rövidesen kötél általi halálra itélte. Olaszországban mint vértanut ünnepelték, s kivégeztetésének évfordulóján az irredentisták (legkivált a Circolo Oberdank de Roma) még most is tüntetéseket rendeznek.

Oberdieck

János György Konrád, német pomologus, szül. Wilkenburgban 1794 aug. 30., megh. Herzbergben 1880 febr. 24. Göttingában teologiát és természetrajzot tanult; 1819. bardewiecki lelkész, 1831. sulingeni, 1853. jeinseni szuperintendens. Irta: Die Probe-od. Sortebäume (2. kiad. Stuttgart 1871); Anleitung zur Kenntniss u. Anpflanzung des besten Obstes für das nördl. Deutschland (Regenburg 1852); Illustriertes Handbuch der Obstkunde (8 köt., Ravensburg és Stuttgart 1859-75), s ehhez: Zusätze u. Berichtigungen (Stuttgart 1868) és Supplement (u. o. 1879); Kurzer Abriss meines Lebens (u. o. 1870); Deutschlands beste Obstsorten (Lipcse 1881), stb. Lucas közreműködésével 1855 óta a Monatsschrift für Pomologie u. prakt. Obstbau c. folyóiratot adta ki.

Oberdorf

az ugyanily nevü járás székhelye a bajorországi Sváb-kerületben, a Wertach közlében, vasút mellett, (1890) 1551 lak., sajtkészítéssel.

Ober-Engadin

l. Engadin.

Oberge

Eilhart von, középkori német költő, Oroszlán Henrik herceg és IV. Ottó császár szolgálatában, 1189-1207. szerepel oklevelekben. Egyetlen műve, Tristrant und Isalde c. epikus munkája, melyet Berolnak csak töredékekben fönmaradt francia költeménye alapján irt, csak csekély töredékekben maradt reánk eredeti alakjában; teljesen egy későbbi átdolgozásban, egy prózai regényben (Augsburg 1484, kiadta Fr. Pfaff, 1881) és eg cseh átdolgozásban (németül a Haupt-féle Zeitschrift-ben, 28. köt.) birjuk. A verses maradványokat kiadta Fr. Lichtenstein (1878).

Oberglogau

(Klein-Glogau, Gogówek), város Oppeln porosz kerületben, a Hotzenplotz és vasút mellett, (1890) 5514 lak., cukor- és aranyrámagyárral; az Oppersdorff grófok kastélyával, a XIV. sz.-ból való városházzal.

Oberhausen

im Rheinland, város Düsseldorf porosz kerületben, az Emscher és vasút mellett, (1890) 25,249 lak., vasúti gép- és vaggongyárral, vaskohókkal, vas- és acélhengerművekkel, vas- és rézöntéssel, kénsav-, porcellán-, üveg-, szappangyártással, réz- és cink-díszítmények készítésével, kötélveréssel és drótkészítéssel, gőzmalmokkal; jelentékeny szénbányákkal. 1862. alapították és 1874. várossá tették.

Oberkirch

az ugyanily nevü járás székhelye Offenburg badeni kerületben, a Rench és vasút mellett, (1890) 2973 lak., jelentékeny bortermeléssel és szeszgyártással.


Kezdőlap

˙