Obliquus

(lat.) a. m. ferde, rézutos, nem egyenes, gyanus; obliquitas, ferdeség, ferde irány, ravaszság.

Obliteratio

(lat.) a. m. kitörlés; az anatomiában valamely edény elzáródása.

Obljaj

kisközség Zágráb vmegye glinai j.-ban (1891) 1637 horvát-szerb alkossal, közelében régi várak romjai vannak.

Oblomovizmus

(oblomovscsina), Goncsarov (l. o.) orosz reégnyiró Oblomov c. regényének hőse után európaszerte szálló igévé vált elnevezése annak a sajátságos orosz tipusnak, mely konok egykedvüséggel, keleties fatalizmussal éli át az életet.

Oblongum

(lat.) a. m. derékszögü parallelogramma. L. Négyszög.

Obnoxatio

(középkori lat.), a középkorban szabad embernek az a ténye, mellyel magát más védhatalmának alávetette.

Oboa

(magy. pásztorsíp, franc, hautbois), fa fúvóhangszer, mely már a mult század elején fontos szerepet játszott ugy a fejlődő zenekarokban, mint önálló solo-hangszer is. Hangteste leginkább kemény fából (puszpáng-, ében- s vadkörtefából) készült. Rendesen négy darabból van egybeállítva, a hangcső hosszusága átlagosan 20 hüvelyk, mely az alsó részben tölcséralakban végződik. a legfelső rész kettős nádfuvókával van ellátva. Hangja bizonyos lágy s fátyolozott szinezetü. Zöngeterjedelme körülbelül két és fél nyocad, a kis h-tól a háromvonásos f-g-ig. A katonai zenekaroknál mélyebb terjedelmü s élesebb hangu O.-k is használtatnak mint dallamvezetők.

Obojan

az ugyanily nevü járás székhelye Kurszk (ettől 59 km.-nyire) orosz kormányzóságban, a Psziol és Obojanka összefolyásánál, vasút mellett, (1890) 9773 lak., faggyuolvasztással, bőrcserzéssel és viaszkkészítéssel; jelentékeny gabona- és marhakereskedéssel.

Obok

francia gyarmat és potektorátus Afrika K-i partján, az Adeni-öböl mellett; É-i határa a Dumairah-, a D-i pedig a Dsebuli-fok, a Tudsura-öblöt tehát egészen körüfogja. Területe mintegy 3000 km2. lakóinak száma 22,370. Felülete lépcsőzetes felföldekből áll; klimája és flórája a Szaharáéhoz hasonlít. Főhelye O. a Tadsura-öböl É-i partján, a Rasz Birtól Ny-ra, 7-800 lak. Jelentőséget az kölcsönöz neki, hogy a Bab-el-Mandeb-szoros mellett van.

Obolosz

(gör.), ó-görög pénznem, ezüstből, bronzból és rézből, egy drachma hatodrésze, körülbelül 6 és 1/2 kr. értékben. Mint súlymérték az egyes görög államokban különböző volt, legelterjedtebb volt az attikai O. A görögök a halottak szájába O.-t tettek, azon jelentéssel, hogy az Charon révésznek szól, ki a halottakat az alvilági Styx folyón átszállítja. A magyar érmelésben az O. a dénár felét tette s már I. Endre pénzverésében előfordul. Az O. a jelenkorban az új-görögöknél a centimenak felel meg, azaz 100-ad része egy drachmának (franknak).


Kezdőlap

˙