Obrézsa

kisközség Krassó-Szörény vmegye karánsebesi j.-ban, (1891) 1808 oláh lakossal.

O'Brien

(ejtsd: obrájen), county lowa É.-amerikai államban, 2786 km2 területtel, 5000 lak., Pringhar székhellyel.

O'Brien

Vilmos, ir politikus és hirlapiró, szül. Mallowban 1852 okt. 2-án. Corkban végezte tanulmányait és 1883. a parlamentbe választatta magát; egyúttal megindította az United Irelandot, a Home rule-párt közlönyét. 1886. Amerikában járt az irmozgalom érdekébenés részt vett a chicagói ir kongresszusban. Visszatérése után izgatásaés erőszakos fellépése miatt több alkalommal pert indított ellene a kormány, 1890 nov.-ben pedig a reá kiszabott fogság elől Dillon elvtársával együtt Amerkiába szökött. De néhány hónap mulva visszajött és kiállotta büntetését. Az ir pártban bekövetkezett bomláskor az antipernallitákhoz csatlakozott. 1892 óta Corkot képviseli a parlamentben. Több politikai röpiratot irt.

Obrogatio

(lat.), törvény megváltoztatását v. eltörlését célzó indítvány.

Obrok

(ó-szláv) a. m. bér, zsold, kamat, tartozás, fizetendő járadék, dézsma, különösen azok a javak és termények, melyeket a jobbágyok a földesuraknak fizetni tartoztak; földadó. A magyar abrak szó O.-ból eredt.

Obrovác

nagyközség Bács-Bodrog vármegye német-palánkai j.-ban, (1891) 2901 német és szerb lak., posta- és táviróhivatallal és postatakarkékpénztárral.

Obruál

(lat.) a. m. elhalmoz, tulterhel.

Obscoenus

(lat.) a. m. illetlen, trágár.

Obscsij-Szirt

(Obscsei Szirt), széles, Ny. felé több ágra szakadó hegylánc. Az Ural D-i végében a Bjelaja mellett emelkedik ki és Ufa, Orenburgés Szamara kormányzóságokon keresztül a Volgáig húzódik. K-i részében magasabb (500-600 m.), a Ny-iban jóval alacsonyabb (átlag 100 m.). Az Ural és Volga közt vizválaszóul szolgál. D-i lejtője steppés, az É-i erdős vidék. A Kis- és Nagy-Kargalka környékén rézércekben gazdag.

Obscurus

(lat.) a. m. homályos, ismeretlen, nem hires; obscurantismus, ellentétben a fölvilágosodással az a rendszer, mely a homályhoz és sötétséghez szít, minden fölvilágosítástól visszavonul, mit többnyire önző célokra használ föl; obscuritas, homályosság, előadásbeli érthetetlenség, rejtett, ismeretlen élet.


Kezdőlap

˙