Odal

(svéd; norvégul Odel), eredetileg az örökölt birtok neve. Legtöbbször összetételekben fordul elő, mint Odalman, Odalbonde, Odaljord.

Odalanow

lengyel alakja az Adelnau (l. o.) névnek.

Odaliszk

(török), helyesebben odalik, az oda szóból képezve, mely szobát jelent. Az O. jelent szolgálót, aki az úrnő mellé van rendelve és minthogy magasabb fokban van, mint a közönséges rabszolga, jelentheti egyúttal az úr, a gazda kedveltjét, kiválasztottját is.

Odanőtt

(növ., adnatus), kivált levélképletről mondjuk, midőn a széle v. az alja p. a szárhoz (Epilobium adnatum Gris.), v. a rózsa meg a lóhere melléklevele a levél nyeléhez nő (stipula adnata).

Odasimulás

(növ., appressio, hozzásimulás), bizonyos hosszában növekedő növényrésznek az a sajátsága, hogy szilárdabb testhez hosszabb ideig szorosan odasimul, p. a csavargódzó szár vagy a kacskaringó a támasztékhoz vagy a himtömlő a bibe felszinéhez.

Oddfellows

(ang., ejtsd: - lóz; Indenpendent Order of O., vagy röv. I. O. O. F.), a szabadkőmivesség után a legtekintélyesebb u. n. titkos társulat Angliában, mely még jobban virágzik az É.-amerikai Egyesült-Államokban és 1870 óta Németországban is meghonosodott. A XVIII. sz. második felében a kézmüvesek és munkások szövetkezete volt a betegek segélyezésére, a munkanélküliek és egymás kölcsönös támogatására, de később, midőn minden rangu és rendü egyéneket befogadott, a Barátság, Szeretet és Igazság társulati jelszónak megfelelően, az erkölcsök nemesítését s az emberiség általános javítását tűzte ki célul. A rendnek nagy vagyona van céljai kivitelére; tagjainak száma több milliót tesz, de nem áll összeköttetésben a szabadkőmivesekkel.

Odds

(ang.), az a tét, melyet a bookmaker (l. o.) a fogadásnál egyes lovakra igér. L. még Even money.

Odeion

(gör.) a. m. odeum (l. o.).

Odel

l. Odal.

Odelsthing

(dán), a norvég orszgággyülésnek (storthing) a földbirtokosokból álló kamarája.


Kezdőlap

˙