O'Donovan Rossa

ir agitátor, szül. 1831 szept. 4. Előbb szülőhelyén, Ross-Carberyben kereskedő volt; 1856. a féniek szövetségébe lépett, melynek nemsokára a legvakmerőbb tagja lett. 1869. elzárták és ezalatt üzlete tönkre ment; kiszabadulván, teljesen a politikai izgatásokra adta magát, az angol uralomnak legfanatikusabb ellensége s a titkos társaság egyik szervezője lett. 1863 óta az Irosh Peopla c. lapot szerkesztette, melyben a «véres szászok« ellen fáradhatatlanul izgatott. 1865. házmotozás alkalmával egy összeesküvésre vonatkozó titkos iratok kerültek a kormány kezébe, mi miatt O. élethosszig tartó kényszermunkára itéltetett. Egy irlanid választókerületben képviselőnek választották O.-t, de az alsóház mandátumát megsemmisítette. 1870. a kormány O.-t szabadon bocsátotta, aki még ugyanabban az évben Amerkiába vándorolt ki, ahol az Irish World c. lapot szerkesztette, mely a legszélsőbb angolellenes iránynak közegéül szolgált. Minden újabb összeesküvésben, sőt merényletekben is részt vett. 1887. a féniek szövetsége is kizárta kötelékéből.

Odontalgia

odontagra (gör.) a. m. fogfájás.

Odontin

tiszta szappan, iszapolt kréta, bors-ménta- és egyéb illandó olajokból készült, rendszerint rózsaszinre festett fogtisztító szer.

Odontologia

(gör.), a. m. fogismeret; odontotechnikus, fogorvos.

Odontoma

(gör.), a fogból kiinduló csontdaganat.

Odontophorinae

l. Tyúkok

Odontornithes

(állat), l. Fogas madarak.

Odor

(lat.) a. m. szag.

Odor

(matrice) a. m. anyaminta (l. o.).

Odovakar

l. Odoaker.


Kezdőlap

˙