Oftamalgia

(gör.), a nagyobb szemgyuladásokat kisérő vagy pedig migrénhez csatlakozó szemfájás.

Oftalmia

(gör.) a. m. szemgyuladás; oftalmiatrika v. oftalmologia, szemorvoslástan; oftalmoterapia, a szembetegségek orvosi kezelése.

Oftalmit

az olyan kő (többnyire achát, kalcedon), mely némiképen a szemgolyóhoz hasonlít.

Oftalmoblennorrea

(gör.), genyedő kötőhártyagyuladás. L. Szem.

Oftalmométer

(gör.), olyan optikai készülék, mellyel a szaruhártya és szemlencse fölszinének görbületét s a szem némely más optikai adatait lehet meghatározni. A legtökéletesebb O.-t Helmholtz szerkesztette azon az alapon, hogy a sík lapu üveglapon áthatoló ferde irányu fénysugár csak annyiban változtatja újtját, hogy eltolódik s eredeti riányával párvonalas irányba jut. Az O. két üveglapja keresztbe forgatva kettős eltolódást okoz; ha tehát a szaruhártyára vetett kép ugy kettőződik, hogy a két kép szorosan egymás mellé jut, akkor a fokokban leolvasható eltolódás éppen akkora, amekkora maga a kép., a kép nagyságából aztán kiszámítjuk a tökröző fölszin görbületét. V. ö. Helmholtz, Handbuch der physiol. Optik.

Oftalmoplégia

(gör.), szembénulás, lehet szembeli (o. interna) és szemkörötti (o. externa); amaz a szemmozgató idegnek a szem belsejébe tartó ágait éri, ami az alkalmazkodás (l. o,) hiányában és a pupilla tágulásában nyilvánul s megrontja a közelre látást; emez a szemmogzató ideg kivül maradó, a szemizmokhoz tartó ágának bénulása, amikor egyik vagy másik vagy több szemizom működésének megszünése vagy csökkenése kettős látást okoz, avagy lecsüng a bénult felső szemháj. Másrészt ha az arcidegnek a szembe tartó ágaiban van a bénulás, akkor a szem nyitva marad (lagoftalmusz). Az O. oka meghűlés is lehet, kivált ha a külső egyenes izom bénult; többnyire azonban általánosabb oka van, különösen a tabesz jelenségei közé tartozik s evvel együtt vagy e nélkül is a bujakórságból származik. Mulékony szembénulás mutatkozhatik súlyos betegségek, kivált difteria után is.

Oftalmoszkóp

l. Szemtükör.

Oftalmotrop

(gör.). olyan készülék, mely a szemteke mozgásait szemlélteti.

Ofterdingen

l. Heinrich (16).

Og

bibliai egyéniség, Bazan királya, aki szembeszállott az átvonulni akaró Izrael népével és Mózessel, de vereséget szenvedett. Og királyból, kit a hagyomány óriás testalkatunak nevez, a rabbinizmus egészenlegendaszerü egyéniséget alakított. Bazaltból készült szarkofágját Rabbat-Ammonnál mutogatták.


Kezdőlap

˙